Vijesti

Raspisan javni poziv za sufinansiranje članarina za mlade sportiste

Odjeljenje za društvene djelatnosti u svrhu realizacije opštih ciljeva Programa razvoja sporta grada Banja Luka za period 2018-2022. godine raspisalo je Javni poziv za učešće u realizaciji projekta “Sport dostupan djeci“, koji podrazumijeva sufinansiranje članarina u klasifikovanim sportskim organizacijama I i II kategorije sportova.

Sportovi prve kategorije su: atletika, košarka, odbojka, plivanje, rukomet, fudbal, a druge kategorije su: boks, biciklizam, vaterpolo, gimnastika, kajak-kanu, karate, stoni tenis, tenis, džudo i šah.

Za učešće u realizaciji projekta “Sport dostupan djeci“ neophodno je podnijeti zahtjev za subvencionisanje članarina za dvije najniže uzrasne kategorije, koje se nalaze u sistemu takmičenja matičnog sportskog saveza.

Javni poziv je otvoren do 28. jula 2022. godine, a prijave se podnose u zatvorenoj koverti, putem protokola u kancelariji broj 14 Gradske uprave (radnim danom od 8-15 časova) ili poštom na adresu: Grad Banja Luka, Gradska uprava, Odjeljenje za društvene djelatnosti, Trg srpskih vladara 1, 78000 Banja Luka, sa naznakom: „Prijava na Javni poziv za učešće u realizaciji projekta „Sport dostupan djeci“.

Prijavljivanje na javni poziv vrši se u skladu sa propisanim obrascem SČ – Sportske članarine – Zahtjev za učešće u realizaciji projekta “Sport dostupan djeci“, koji je možete preuzeti na internet stranici Grada Banja Luka www.banjaluka.rs.ba.

Za realizaciju ovog projekta od avgusta do decembra Grad Banja Luka je obezbijedio sredstva u ukupnom iznosu od 60.000 KM.

-Pozivamo sportske organizacije, koje imaju pravo učešća u navedenom projektu, da se prijave na ovaj javni poziv i na taj način daju svoj dopirnos u realizaciji ciljeva Programa razvoja sporta grada Banja Luka, odnosno uključivanje što većeg broja djece u sportske aktivnosti – naveli su u pozivu iz resornog odjeljenja.

Javni poziv i obrazac preuzmite OVDJE.

Preuzeto sa: Grad Banja Luka