Vijesti

Raspisan poziv: 1,2 miliona KM za subvencije poslovnim subjektima

Grad Banja Luka raspisao je danas javni poziv za za dodjelu subvencija poslovnim subjektima u Banjoj Luci za 2022. godinu.

Javnim pozivom predviđena je dodjela pet vrsta subvencija, i to: za pokretanje samostalnih preduzetničkih djelatnosti (samozapošljavanje); za povećanje produktivnosti i podršku izvozu; za očuvanje starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti; subvencija ugostiteljima čiji rad će biti otežan usljed rekonstrukcije dijela Ulice Bana Milosavljevića, kao i subvencija za razvoj receptivnog turizma.

Ukupno iz budžeta za subvencije biće izdvojeno 1,2 miliona KM.

Kada je riječ o subvencijama za samozapošljavanje – namijenjene su za pokretanje samostalne preduzetničke djelatnosti kao osnovne djelatnosti u informacionim tehnologijama (IT), proizvodnim, zanatskim, uslužnim i trgovinskim djelatnostima.

Ova subvencija je podijeljena na tri linije, a odobrena subvencija po korisniku iznosi do 50% vrijednosti poslovnog plana, s tim da maksimalan iznos po korisniku subvencije ne može biti veći od 15.000 KM.

Subvencija za povećanje produktivnosti i podršku izvozu namijenjena je izvozno orjentisanim poslovnim subjektima, registrovanim na teritoriji Grada, i to izvozno orjentisanim poslovnim subjektima iz oblasti prerađivačke industrije i poslovnim subjektima iz oblasti prerađivačke industrije koji planiraju svoje proizvode da plasiraju u inostranstvu (prvi izvoz).

Osnovni kriterijum za ostvarivanje prava na ovu vrstu subvencije je projektni prijedlog, uz ispunjenost opštih i posebnih uslova koji su navedeni u ovom Javnom pozivu. Odobrena subvencija po korisniku subvencije iznosi do 50% ukupne vrijednosti navedene u projektnom prijedlogu, s tim da maksimalan iznos po korisniku subvencije ne može biti veći od 30.000 KM.

Subvencija za očuvanje starih i umjetničkih zanata i domaće radinosti je namijenjena samostalnim preduzetnicima registrovanim na teritoriji Grada, a čija preduzetnička djelatnost ima status starog zanata, umjetničkog zanata ili domaće radinosti. Iznosi 1.500 KM po samostalnom preduzetniku.

Subvencija ugostiteljima čiji rad će biti otežan usljed provođenja rekonstrukcije dijela ulice Bana Milosavljevića je namijenjena ugostiteljima za nadoknadu doprinosa zaposlenih u ugostiteljskim objektima koji se nalaze u zoni rekonstrukcije, za period od početka radova zaključno sa 31.12.2022. godine, odnosno za period april – decembar 2022. godine. Pravo na ovu vrstu subvencije mogu ostvariti poslovni subjekti čiji se ugostiteljski objekti nalaze u dijelu ulice Bana Milosavljevića u kojem se provodi rekonstrukcija.

Subvencija za razvoj receptivnog turizma je namijenjena poslovnim subjektima koji se bave turizmom u skladu sa Zakonom o turizmu, a cilj subvencije je povećanje broja dolazaka stranih gostiju i njihovog zadržavanja u Banjoj Luci, povezivanje aktera u turizmu, unapređenje i promocija turističke ponude grada i plasiranje domaćih proizvoda putem turističke ponude. Osnovni kriterijum za ostvarivanje prava na ovu vrstu subvencije je projektni prijedlog, uz ispunjenost opštih i posebnih uslova koji su navedeni u ovom Javnom pozivu. Maksimalan iznos subvencije po poslovnom subjektu je 20.000 KM.

Prijave sa potrebnom dokumentacijom dostavljaju se u jednom primjerku (štampana verzija) u zatvorenoj koverti, putem protokola, u kancelariju broj 14 Gradske uprave, radnim danom od 8:00 do 15:00 časova ili putem pošte

Rok za podnošenje prijava je 30 dana od dana objave Javnog poziva za sve osim za subvenciju ugostiteljima čiji rad će biti otežan usljed provođenja rekonstrukcije dijela Ulice Bana Milosavljevića, za koju je rok za podnošenje prijave deset dana od dana objave Javnog poziva.

Dodatne informacije u vezi sa ovim Javnim pozivom mogu se dobiti u:

Odjeljenju za privredu i LER – kontakt telefoni: 051/244-480, 051/244-444 lokali 858, 849, 843;
Preduzetnički centar – kontakt telefon: 066/864-961;
Gradska razvojna agencija – kontakt telefoni: 051/433-460 i 066/803-622.

Kompletan javni poziv i prateću dokumentaciju preuzmite OVDJE.

Preuzeto sa: Grad Banja Luka