Saradnja UNIBL sa svjetskim univerzitetima

Senat Univerziteta u Banjoj Luci (UNIBL) na 81. sjednici, održanoj 7. jula 2022. godine u amfiteatru Fakulteta političkih nauka, donio je jednoglasne odluke o zaključivanju osam sporazuma i memoranduma o saradnji i razumijevanju sa svjetski priznatim visokoškolskim ustanovama.

Tako je Senat odlučio da se potpiše sporazum o saradnju Univerziteta u Banjoj Luci sa litvanskim Univerzitetom Vitolda Velikog.

Na 81. sjednici donesena je odluka da se sa Sian Điaotong – Liverpul univerzitetom potpiše memorandum o razumijevanju, te sporazum o razmjeni studenata. Kada je riječ o saradnji sa NR Kinom, donesena je i odluka da se potpiše Memorandum o razumijevanju između Univerziteta u Banjoj Luci i Univerziteta Đangsu. Senat je saglasan i da se sklopi sporazum o razmjeni studenata sa Univerzitetom Songšin iz Seula.

U radu iste sjednice, podržan je i sporazum o saradnji sa Univerzitetom za poljoprivredu i veterinarsku medicinu iz Bukurešta i sa Slobodnim mediteranskim univerzitetom iz Italije.

Senat je saglasan i da se zaključi memorandum o razumijevanju sa Španskom agencijom za međunarodnu saradnju i razvoj, a koja će obezbijediti lektora španskog jezika za potrebe Studijskog programa romanistika Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Preuzeto sa: Univerzitet u Banjoj Luci