Korisno

Test koji će vam izmeriti kreativnost i pomoći da rešavate probleme

Treba vam ideja.

Treba vam nov način da rešite problem. Kako da dođete do rešenja? Kako da vam dobra ideja padne na pamet?

Ovaj test vam može reći na kom ste nivou kreativnosti i može vam pomoći da rešite problem koji imate pred sobom.

Na slici iznad je Nekerova kocka, ilustracija koja je urađena tako da je možete posmatrati u dve varijacije. Jedna je kad je kocka okrenuta dole i levo i druga, varijanta kada je kocka okrenuta desno i gore.

Posmatrajte kocku 60 sekundi i prebrojte koliko ste uspeli da vidite promena (dole-levo, gore-desno).

Po istraživačima, prosečna osoba vidi 12 ovakvih promena za minut.

Šta kažu psiholozi?

Po istraživanju koje je objavljeno prošle godine broj promena ili varijacija kocke koje vidite u vezi je sa vašom sposobnošću da razvijate kreativne ideje. Drugim rečima, u vezi je sa vašim stvaralaštvom, mogućnošću da dolazite do novih ideja i rešenja koristeći poznate strategije. To je zapravo razmišljanje van forme, spontano, nelinearno.

Što više puta vidite puta vidite varijacije Nekerove kocke, verovatno ste u grupi kreativnijih.

Rešite problem uz pomoć kocke

Pomenuto istraživanje je zapravo rađeno sa ciljem da se ispita sposobnost rešavanja problema ili konflikata.

U ovom slučaju, konflikt su dve suprotstavljene pozicije kocke. Dokazano je da se dok posmatrate kocku pokreće centar u prednjem cingularnom korteksu vašeg mozga koji je veoma važan za rešavanje problema, donošenje odluka, kontrolu impulsa i emocija. Kada se centar pokrene, aktiviraju se mehanizmi koji detektuju konflikt i vi tražite misaone mehanizme da rešite problem.

Ovako su to objasnili istraživači:

„Kada posmatrate kocku i menjate njene perspektive, odnosno, rešavate problem, aktivirate određene misaone procese i kapacitete. Došli smo do zaključka da posmatranje Nekerove kocke može da poboljša vašu sposobnost da razumete problem i obogaćuje vaše iskustvo u reševanju problema.“

Drugim rečima, posmaranje Nekerove kocke možete da razumete i kao malo ’zagrevanje’ pre nego što pristupite rešavanju nekog problema. Pomoći će vam da budete kreativniji i izbegnete jednosmernu matricu u rešavanju problema. Pomoći će vam da izbegnete rutinsko razmišljanje i da iskoračite iz ustaljenog pristupa razmišljanja.

U nastavku je nekoliko slika koje su dvosmislene, kao i primer kocke, i koje će vam pomoći da rešavate probleme i razvijate kreativno razmišljanje.

Preuzeto sa: bonitet.com