Događaji

Info dan o Drugom pozivu za dostavljanje prijedloga projekata Interreg Euro-MED Programa 2021-2027

Direkcija za evropske integracije BiH organizuje 05.07.2022. godine info dan o Drugom pozivu za dostavljanje prijedloga projekata u okviru Interreg Euro-MED Programa 2021-2027. Info dan će se održati online, putem aplikacije Microsoft Teams, u terminu od 10:00 do 13:00 sati. Registracija za učešće se vrši putem sljedećeg linka.

Cilj poziva je jačanje kompetencija i vještina u oblastima od strateške važnosti za Mediteran, kao što su jačanje inovativne održive ekonomije, zaštita, obnova i valorizacija životne sredine i prirodnog nasljeđa, promocija zelenih područja za život, te održivi turizam. Projektni zadaci za svaku od četiri tematske oblasti su objavljeni na web stranici programa, sa ukupnim budžetom poziva od 86 miliona eura. Poziv je otvoren od 27.06.2022. do 27.10.2022. do 13:00 sati.

Direkcija za evropske integracije poziva sve potencijalne aplikante da prisustvuju događaju i dobiju odgovore na eventualna pitanja u vezi sa prijavom i realizacijom projekata, uz napomenu da aplikanti iz IPA zemalja, uključujući i Bosnu i Hercegovinu, u ovom programu imaju mogućnost da budu vodeći partneri u projektima.

Preuzeto sa: mreza-mira.net