Korisno

12 načina za bolje pamćenje koristeći STEAM metode

Kroz projekat TABLA finansiran od strane USAID-a potiče se uvođenje STEAM obrazovanja i pripremanje učenika i studenata za tržište rada 21. stoljeća. Saznajte koje su to metode za pamćenje koristeći interdsiciplinarnost učenja STEAM-a.

Preuzeto sa: mreza-mira.net