Vijesti

U fokusu oživljavanje Doma omladine u Banjaluci

U Domu omladine danas je prezentovano nekoliko projekata koji će biti realizovani u okviru koncepta “Banjaluka ljudskog lica”, a namijenjeni su građanima svih generacija, njihovim potrebama i interesima u svim sferama života.

Gradonačelnik Igor Radojičić istakao je da je jedan od fokusa programa i oživljavanje Doma omladine.

“Želimo da ga revitalizujemo, angažujemo da živi i da se u njemu dešava što više aktivnosti. Ovdje je osmišljeno nekoliko novih prostora i projekata, koji će, nadam se, u narednom periodu sa velikim brojem sadržaja privući što više mladih”, rekao je Radojičić.

Dodao je da je u prioritetima koncepta “Banjaluka ljudskog lica” i briga za djecu i mlade kroz različite edukativne programe iz oblasti nenasilnog ponašanja, polnog i reproduktivnog zdravlja.

“Za osobe treće životne dobi tu su različiti društveni angažmani i socijalizacije, a imamo i projekte za osobe sa invaliditetom i posebnim potrebama”, kazao je Radojičić.

Prema njegovim riječima, partnerstvo sa nevladinim sektorom je jedan od najvažnijih elemenata ovog programa.

“Udruženja građana i nevladine organizacije prihvatili su partnerstvo, išli sa inicijativama, uradili kreativni dio i dali prijedloge kako pristupiti do ovih kategorija građana te su ušli u realizaciju projekata”, kazao je Radojičić.

Ilija Trninić, izvršni direktor Instituta “Perpetuum mobile”, istakao je da u okviru koncepta “Banjaluka ljudskog lica” implementiraju projekat u saradnji sa svih 16 srednjih škola na sprečavanju nasilja među mladima, pogotovo vršnjačkog nasilja.

“Drugi projekat je da pokušamo da razvijamo kulturu dijaloga među mladima, da kritički i činjenično potkrijepe svoje mišljenje, da argumentuju i krenu u jedan vid zdrave komunikacije koja će spriječiti nasilje ili nasilnu komunikaciju”, pojasnio je Trninić.

Aleksandra Štrbac, izvršna direktorica organizacije “Zdravo da ste”, kazala je da su u toku dva projekta “Mjesne zajednice prijatelji djece” i “Seksualno i reproduktivno zdravlje djece”.

“Iskoristiću priliku da pozovem i djecu i roditelje da pogledaju raspored naših aktivnosti i da se uključe, jer planiramo da razvijamo i slušamo ono što je potrebno i prilagodimo se tome”, dodala je Aleksandra Štrbac.

Gordana Ilić, koordinator Udruženja za pomoć mentalno nedovoljno razvijenim licima, rekla je da su u toku projekti “Socijalno preduzetništvo, prepreke i perspektiva” i “Polna edukacija, prevencija i podrška”.

“U novembru ćemo početi donirati školama, udruženjima i vrtićima pakete didaktike da svi imaju naš proizvod koji je ekološki važan za razvoj djece”, najavila je Ilićeva.

Preuzeto sa: nezavisne.com