Akcija uređenja naredne sedmice u više prigradskih i seoskih naselja

Velika akcija čišćenja i uređenja grada nastavlja se naredne sedmice u naseljima Karanovac, Srpske Toplice, Vrbanja, Debeljaci i Priječani.

Tako će nadležne službe i na području ovih naselja nastaviti sa realizacijom različitih aktivnosti poput košenja, uređenja autobuskih stajališta, sanacije komunalne opreme, popravke javne rasvjete, i sl.

Uporedo s ovim aktivnostima, stanovnici ovih naselja imaće priliku da od 20. do 26. juna odlože sav kabasti otpad, izuzev građevinskog.

Lokacije su sljedeće: Karanovac – kod postojećih kontejnera preko puta mjesne zajednice, Srpske Toplice (kod/u postojeći kontejner u blizini Slapa), Vrbanja (kontejner za kabasti otpad biće postavljen kod postojećih kontejnera u blizini nekadašnjeg Cvjećara), Priječani (kod postojećeg velikog kontejnera) i Debeljaci (kontejner za kabasti otpad bić postavljen pored postojećih u blizini željezničke stanice)

Uporedo sa ovim naseljima, biće nastavljene aktivnosti na uređenju u mjesnim zajednicama: Šimići, Verići, Mišin Han, Prijakovci, Potkozarje, gdje mještani mogu da odlože kabasti otpad kod postojećih kontejnera.

Preuzeto sa: Grad Banja Luka