Grantovi za fotografe i umjetnike

Otvoren je konkurs za dodjelu „Inovativnih grantova“ u okviru međunarodne inicijative koja podržava fotografe i vizuelne umjetnike. U toku su prijave za ciklus ljeto 2020.

Iznos granta je $550,00

Kandidati iz cijelog svijeta mogu aplicirati za grant. Prihvatljivi su radovi iz svih umjetnosti i oblasti fotografije.

Da bi se prijavili, kandidati su u obavezi da popune aplikacioni formular putem sledećeg linka: https://innovateartistgrants.org/apply

Neophodno je proslijediti od 3 do 5 fotografija rada i uplatiti naknadu za aplikaciju u iznosu od $25.

Prijave su u toku.

Detaljnije na: https://innovateartistgrants.org/

Preuzeto sa: CERK