Ostalo

Visina školarine za redovne studente u Srpskoj ostaje ista

Vlada Republike Srpske odlučila je na sjednici da se neće mijenjati visini školarine za redovne studente na studijskim programima prvog i drugog ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama za akademsku 2022/23. godinu.

Resorno ministarstvo je u najvećoj mjeri uvažilo prijedloge visine školarina koje su dostavile javne visokoškolske ustanove, te su školarine za sve studijske programe određene na nivou školarina iz prethodnog perioda, saopšteno je iz Biroa Vlade za odnose sa javnošću.

-Visina školarina u Republici Srpskoj nije se mijenjala u posljednjih 10 godina i daleko su najniže u odnosu na okruženje – navodi se u saopštenju.

U skladu s važećim Zakonom o visokom obrazovanju i ranijim odlukama Vlade Republike Srpske, ovom odlukom je predviđeno da plaćanja školarine budu oslobođeni svi redovni studenti prvog i drugog ciklusa studija koji su prvi put upisali prvu godinu prvog i drugog ciklusa studija na javnim visokoškolskim ustanovama, počevši od akademske 2020/21. godine.

Vlada Republike Srpske usvojila je Izvještaj o radu i izvršenju rebalansa finansijskog plana – budžeta Fonda solidarnosti za dijagnostiku i liječenje oboljenja, stanja i povreda djece u inostranstvu za period 1. januar 2021. – 31. decembar 2021. godine.

SVE MANJE STUDENATA Za pet godina fakulteti u Srpskoj ostali bez 7.000 mladih

ZNAČAJNA PODRŠKA GRAĐANIMA Vlada Srpske donijela odluku o načinu ostvarivanja prava na besplatnu pravnu pomoć
U 2021. godini Fond solidarnosti finansirao je dijagnostiku i liječenje u inostranstvu za 183 djece, za šta je izdvojeno više od 7,9 miliona KM.

Ukupno je odobreno 227 rješenja jer su pojedina djeca upućivana na liječenja i kontrole više puta. Većina rješenja – 148 se odnosilo na liječenja, dok je 79 rješenja izdato za dijagnostička (genetska) ispitivanja u inostranstvu.

Najčešći razlozi za upućivanje na liječenje su bila maligna oboljenja, rijetke bolesti, kardiološke anomalije, transplantacije, genetske analize, urođene ortopedske anomalije, bolesti oka i druga oboljenja.

Djeca su liječena u eminentnim klinikama u svijetu, poput u Turskoj, Njemačkoj, SAD, Grčkoj, Italiji, Španiji, Srbiji, Hrvatskoj i drugim zemljama, navodi se u saopštenju.

Preuzeto sa: srpskainfo.com