Ostalo

Znanje stečeno na AGGF-u na najbolji način prenio u praksu

Kako se znanje stečeno na fakultetu prenosi u praksu najbolje pokazuje primjer stručnog saradnika u nastavi na Arhitektonsko-građevinsko-geodetskom fakultetu (AGGF) Univerziteta u Banjoj Luci Ognjena Mijatovića koji je u svojoj karijeri bio angažovan i na svjetskim projektima.

Mijatović ističe da je znanje stečeno tokom studija na AGGF-u, između ostalog, imalo veliki uticaj na kvalitet i na samopouzdanje u radu.

,,Budućim inženjerima savjetujem da vrijedno rade i uče, te da se maksimalno zalažu tokom studija jer im se završetkom AGGF-a otvaraju brojne poslovne mogućnosti. Posebno je dobar osjećaj otići na neki od svjetskih projekata, steći određena znanja i iskustvo, a potom se vratiti i sve podijeliti sa radnim kolegama i studentimaˮ, kazao je Mijatović, alumnista građevinarstva na našem univerzitetu a danas doktorand na Građevinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Angažman u Dubaiju

U bogatoj karijeri radio je i za jednu uglednu kompaniju, gdje je u Dubaiju obavljao funkciju nadzora za konstruktivnu fazu izgradnje „Tijara ujedinjenih tornjevaˮ, poznatijih kao kule bliznakinje.
Kako je objasnio, projekat čine dvije stambeno-poslovne kule visine od po 218 metara i dimenzija u osnovi 50 puta 30 metara, i nalaze se pored najdužeg auto-puta u Ujedinjenim Arapskim Emiratima i vazdušnom linijom su udaljene oko kilometar od trenutno najviše zgrade na svijetu Burdž Kalife.

Mijatovićev angažman uslijedio je osam godina nakon obustavljanja početne gradnje, kada su tornjevi već bili izgrađeni do 16. sprata. Kako je naveo, izgradnja je tada nastavljena, ali po potpuno drugačijem projektu, gdje su dimenzije tornjeva u osnovi znatno izmijenjene.

,,Posebno izazovno bilo je odgovoriti zahtjevu investitora da se primijeni potpuno drugačija konstrukcija i projekat od one koja je već bila izgrađena do 16. sprata. Zbog cijele situacije, bilo je neophodno prvo ojačati sve elemente postojeće konstrukcije i tek onda nastaviti sa izgradnjom tornjeva od 16. sprata navišeˮ, ispričao je Ognjen i naveo da tornjevi u finalnoj fazi danas imaju 52 sprata.

,,U procesu ojačavanja i rekonstrukcije postojećeg objekta primijenjena je većina savremenih metoda za ojačavanje i rekonstrukciju armiranobetonskih, kompozitnih i čeličnih konstrukcija. Naravno, pored svih izazova sa kojima smo se sretali kao projektantski tim, izgradnja tornjeva uspješno je završena 2019. godineˮ, kazao je Mijatović.

Dokumentacija dostupna na AGGF-u

Cijela projektna dokumentacija i više numeričkih modela koji su korišćeni u fazi projektovanja kula „Tijara ujedinjeni tornjeviˮ, te svi detalji vezani za projektovanje i izvođenje, primijenjeni standardi i literatura nalaze se na raspolaganju nastavnom osoblju i studentima Arhitektonsko-građevinsko-geodetskog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Preuzeto sa: Univerzitet u Banjoj Luci