Ministarstva

Ministarstvo ne odobrava dokvalifikaciju iz drugih struka u struku Zdravstvo

​Ministarstvo prosvjete i kulture Republike Srpske u narednom periodu ne odobrava prekvalifikacije i dokvalifikacije iz drugih struka u struku Zdravstvo, već samo unutar struke Zdravstvo za drugo zanimanje. Ministarstvo prosvjete i kulture je od predstavnika poslodavaca zaprimilo niz predstavki kojima se ukazuje na nedostatak profesionalnih kompetencija lica koja su završila programe obrazovanja odraslih za zanimanja u struci Zdravstvo.

Uzimajući u obzir da je obrazovanje odraslih dio jedinstvenog obrazovnog sistema Republike Srpske, te da su programi obrazovanja odraslih kraći u odnosu na redovne nastavne planove i programe, te kako se istim definišu ishodi učenja, Ministarstvo je stava da je prekvalifikacija opravdana samo unutar struke Zdravstvo.

Budući da je u toku reforma obrazovanja, između ostalog, za srednje obrazovanje i vaspitanje, planirano je da se precizno definišu standardi, ishodi i kompetencije u struci Zdravstvo i da se navedeno uskladi sa Direktivama EU (2005/36/EZ i 2013/55/EU) i smjernicama Evropske federacije vijeća medicinskih sestara (EFN 2014., 2015. i 2016. godine).

Odobrenja za izvođenje formalnih programa obrazovanja ima 75 ustanova, od čega srednje stručno obrazovanje odraslih, prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, osposobljavanje i usavršavanje izvode 53 ustanove. Dvije specijalizovane ustanove izvode programe za sticanje osnovnog obrazovanja, kao i programe za sticanje srednje stručne spreme, prekvalifikacije i dokvalifikacije.

Obrazovanje odraslih doprinosi unapređenju znanja i vještina radno sposobnog stanovništva u skladu sa zahtjevima tržišta rada i time pozitivno utiče na ekonomski i društveni razvoj Republike Srpske. S tim u vezi, cilj nam je stvaranje simbioze između obrazovanja i tržišta rada, odnosno poslodavaca. Cilj obrazovnog sistema, a u sklopu njega i obrazovanja odraslih, je preuzeti ključnu ulogu u razvoju društva preko kvalitetnog obrazovanja, jer je kvalitetno obrazovanje resurs za razvoj privrede, svakog pojedinca i društva u cjelini.

Preuzeto sa: Ministarstvo prosvjete i kulture