Edukacija

Javni poziv za učešće u Akcelerator programu

Razvojna agencija Republike Srpske, u skladu sa Programom rada sa finansijskim planom za 2022. godinu, raspisuje javni poziv za učešće u Akcelerator programu koji će se provoditi u saradnji sa Gradom Trebinje, Razvojnom agencijom Grada Trebinja, Opštinom Bileća i Zavodom za zapošlјavanje Republike Srpske.

O AKCELERATOR PROGRAMU

Akcelerator program namijenjen je početnicima u poslovanju čije su poslovne ideje zasnovane na inovaciji, znanju i novim tehnologijama i koje imaju potencijal za rast na tržištu.

Programom je obezbjeđena podrška početnicima u poslovanju u cilјu realizacije njihove poslovne ideje koja obuhvata:

 • besplatnu obuku tokom koje učesnici dobijaju znanja i vještine potrebne za poslovni uspjeh;
 • besplatnu savjetodavnu podršku mentora sa preduzetničkim iskustvom i znanjem iz određenih oblasti;
 • novčane nagrade za najuspješnije poslovne ideje;
 • podršku u pronalasku dodatnih izvora finansiranja;
 • povezivanje sa potencijalnim partnerima u zemlјi i inostranstvu.

Prijavite se, ukoliko:

 • Ste kreativni i planirate započeti vlastiti posao na području istočne Hercegovine;
 • Imate inovativnu poslovnu ideju ali nemate dovolјno znanja i/ili finansijskih sredstava da samostalno započnete vlastiti posao;
 • Spremni ste na stalno učenje i usvajanje najbolјih praksi;
 • Imate ili izgrađujete perspektivan tim koji je neophodan da provede poslovnu ideju.

PRAVO UČEŠĆA

 • Državlјani Republike Srpske/BiH ili lica sa odobrenim trajnim boravkom u BiH koji imaju inovativnu poslovnu ideju;
 • Pojedinci ili timovi koji nemaju registrovanu djelatnost, a žele da započnu vlastiti posao;
 • Registrovani poslovni subjekti koji obavlјaju djelatnost kraće od 18 mjeseci.

Poslovne ideje koje se odnose na trgovinu, ugostitelјstvo, igre na sreću, finansijsko posredovanje, neće biti razmatrane.

Kandidati se mogu prijaviti kao samostalni podnosioci ili kao tim. Ista osoba ne može biti član dva tima, niti istovremeno prijaviti ideju kao samostalni podnosilac i biti član tima.

PRIJAVA NA JAVNI POZIV

Svi zainteresovani se mogu prijaviti putem obrasca kojeg mogu pronaći na veb stranici Razvojne agencije Republike Srpske www.rars-msp.org i Preduzetničkom portalu Republike Srpske www.preduzetnickiportalsrpske.net

Popunjen obrazac potrebno je dostaviti na e-mail: info@rars-msp.org najkasnije do utorka, 26. aprila 2022. godine sa naznakom „Prijava za učešće u Akcelerator programu“.

OCJENA I IZBOR UČESNIKA

Proces odabira učesnika sastoji se iz dvije faze:

 1. administrativna provjera prijava;
 2. predstavlјanje odabranih poslovnih ideja koje ulaze u program akceleracije.

Svi prijavlјeni koji ispunjavaju uslove biće pozvani na predstavlјanje poslovne ideje pred komisijom za ocjenu poslovne ideje, kada će im biti predstavlјene i dalјe aktivnosti programa.

Više informacija o javnom pozivu potencijalni učesnici mogu dobiti na info danu koji će biti organizovan u Trebinju.

Obrazac-za-prijavu_2022-1

Preuzeto sa: snagalokalnog.ba