Takmičenja

Nagrada za inovacije na Zapadnom Balkanu

Regionalni savjet za saradnju pokrenuo je nagradu za inovacije u regionu Zapadnog Balkana s ciljem promocije inovacijske kulture.

Traže se inovativna rješenja regiona koja su orijentisana ka tržištu, a u okviru sljedećih kategorija:

  • Industrijske inovacije (obrada metala, kreativne industrije, agro-prehrana, zelena i cirkularna ekonomija, itd.)
  • Zelene inovacije (klimatske akcije, održiva energija, mobilnost i poljoprivreda, borba protiv zagađenja, zaštita prirode i biodiverziteta, itd.)
  • STEM inovacije (nauka, tehnologija, inženjerstvo i matematika);
  • Inovacije mladih (prepoznavanje studenata osnovnih studija ili učenika srednjih škola)
  • Univerzitetske inovacije (prepoznavanje preduzetničke kulture na univerzitetima);
  • Inovacije žena (prepoznavanje žena inovatorki i preduzetnica).

Najbolja rješenja u svakoj od šest kategorija dobiće nagradu u iznosu od 5.000 evra.

Rok za prijave je 13. maj 2022. godine, a pobjednici će biti objavljeni 27. juna 2022. godine.

Više informacija dostupno je ovdje.

Preuzeto sa: Univerzitet u Banjoj Luci