Edukacija

Prijava za učešće u Socijaldemokratskoj akademiji rodne ravnopravnosti 2022

Forum lijeve inicijative uz podršku Međunarodnog centra Olof Palme, poziva sve zainteresovane osobe, da se prijave za učešće u Socijaldemokratskoj akademiji rodne ravnopravnosti 2022. Jedan od modula Socijaldemokratske akademije rodne ravnopravnosti će biti realizovan uz podršku fondacije Kalevi Sorsa iz Finske.

Jedan od modula Socijaldemokratske akademije rodne ravnopravnosti će biti realizovan uz podršku fondacije Kalevi Sorsa iz Finske.

Sudjelovanjem u Akademiji rodne ravnopravnosti, imate priliku da razmjenite iskustva, te unaprijedite svoja znanja i vještine za društveno i političko djelovanje. Demokratski procesi i položaj žena, institucionalni i zakonski okvir za rodnu ravnopravnost, žene na tržištu rada, učešću žena u političkom dijalogu, mir i sigurnost, političke vještine, su teme koje vas očekuju na Akademiji.

KADA?

Akademija socijalne demokratije obuhvata četiri modula i da biste uspješno završili program i dobili certifikat morate prisustvovati na najmanje 80% sadržaja, koji će se održavati tokom vikenda. Moguć je jedan opravdani izostanak sa modula.

PRIJAVA?

Rok za prijavu je 22. april 2022. godine do 12:00h.

Molimo vas da unutar online aplikacije, popunite polje motivaciono pismo, koje će imati presudnu ulogu u odabiru kandidata/kandidatkinja.

Učešće na Akademiji je potpuno besplatno. Troškove hrane i osvježenja, prevoza, kao i smještaja za učesnike i učesnice pokrivaju organizatori.

Za sve dodatne informacije obratite nam se putem slijedećih kontakata: +387 33 612 529 ili na e-mail: info@fli.ba.

NAPOMENA: Organizatori zadržavaju pravo izmjene datuma, mjesta i načina održavanja edukacije, u skladu sa trenutnom epidemiološkom situacijom.

Datum održavanja: 2022-06-10
Krajnji rok za prijavu: 2022-04-22

PRIJAVNI OBRAZAC

Preuzeto sa: hocu.ba