Vijesti

Održan info dan o javnom pozivu za udruženja građana

Kako bi se upoznali sa detaljima u vezi sa prijavom na Javni poziv za sufinansiranje projekata udruženja građana u 2022. godini, predstavnici banjalučkih udruženja građana odazvali su se na info dan, priređen u Domu omladine.

Savjetnica gradonačelnika za društvene djelatnosti Milada Šukalo kazala je da je izuzetno ponosna što je i ove godine organizovan info dan kako bi udruženja građana i fondacije bile upoznate sa svim važnim informacijama u vezi sa Javnim pozivom, istakavši da su udruženja građana izuzetno važan partner Grada.

– Pored ovog javnog poziva, niz drugih aktivnosti koje svakodnevno sprovodimo dokaz su da je Grad Banja Luka opredijeljen da jača saradnju i pruži podršku udruženjima sa područja grada.Zajedničke aktivnosti, brojni memorandumi o saradnji, podrška za učešće na međunarodnim projektima, pojedinačne podrške poput one pri nabavci vozila za Sigurnu kuću samo su neki od načina na koji je Grad Banja Luka u proteklom periodu podržao udruženja – poručila je savjetnica Šukalo.

Ona je pojasnila da je Grad prepoznao važnost takvog pristupa, jer upravo udurženja građana sa posebnim senzibilitetom zastupaju različite potrebe i interese naših građana.

– Ono što me posebno raduje je i činjenica da se veliki broj udruženja pridružio akcijama koje organizuje Grad. Ponosna sam što su se brojna udruženja odazvala, do sada najvećoj, akciji čišćenja i uređenja grada „Čisto lice grada“ što potvrđuje da je naša saradnja zaista podignuta na viši nivo, a ova praksa biće nastavljena i u budućnosti – zaključila je savjetnica Šukalo.

Kako su istakli iz Odjeljenja za društvene djelatnosti u skladu sa Strategijom razvoja grada na info danu razgovarano je o predloženim prioritetnim oblastima, kriterijumima, uslovima i rokovima za realizaciju projekata, te su udruženjima date smjernice kako bi se tokom prijava na Javni poziv izbjegle greške.

Za ovu godinu javnim pozivom su definisane sljedeće prioritetne oblasti

  • Obezbjeđivanje uslova u zajednici za samostalan život lica sa invaliditetom;
  • Podrška aktivnostima lica treće životne dobi za samostalniji i kvalitetniji život u prirodnom okruženju;
  • Ekonomsko osnaživanje žena i prevencija nasilja u porodici;
  • Razvojni programi za djecu sa poteškoćama u razvoju;
  • Razvojni programi za djecu i porodicu u mjesnim zajednicama;
  • Uključivanje djece u aktivnosti zaštite životne sredine;
  • Prevencija bolesti zavisnosti;
  • Realizacija projekata po principu „pametnog obrazovanja“ (savremene informacione i komunikacione tehnologije).

Podsjećamo, na ovaj javni poziv mogu se prijaviti udruženja građana i fondacije, registrovane u skladu sa zakonom kod nadležnog suda ili drugog nadležnog organa, a koja imaju sjedište ili registrovanu organizacionu jedinicu na području grada Banje Luke.

Preuzeto sa: Grad Banja Luka