Info dan za udruženja građana: Upoznajte se sa detaljima prijave na javni poziv

Odjeljenje za društvene djelatnosti organizuje info dan o Javnom pozivu za prijavu projekata udruženja građana, koji će biti održan u srijedu 6. aprila u 13.00 časova, u Domu omladine.

Tog dana udruženja građana i fondacije sa područja grada Banjaluke imaće priliku da se upoznaju sa svim detaljima u vezi sa prijavom na javni poziv za sufinansiranje projekata, koji je otvoren do 19. aprila.

Za ovu godinu javnim pozivom su definisane sljedeće prioritetne oblasti

  • Obezbjeđivanje uslova u zajednici za samostalan život lica sa invaliditetom;
  • Podrška aktivnostima lica treće životne dobi za samostalniji i kvalitetniji život u prirodnom okruženju;
  • Ekonomsko osnaživanje žena i prevencija nasilja u porodici;
  • Razvojni programi za djecu sa poteškoćama u razvoju;
  • Razvojni programi za djecu i porodicu u mjesnim zajednicama;
  • Uključivanje djece u aktivnosti zaštite životne sredine;
  • Prevencija bolesti zavisnosti;
  • Realizacija projekata po principu „pametnog obrazovanja“ (savremene informacione i komunikacione tehnologije).

Podsjećamo, na ovaj javni poziv mogu se prijaviti udruženja građana i fondacije, registrovane u skladu sa zakonom kod nadležnog suda ili drugog nadležnog organa, a koja imaju sjedište ili registrovanu organizacionu jedinicu na području grada Banje Luke.

Preuzeto sa: Grad Banja Luka