Vijesti

Poziv udruženjima građana i fondacijama: Prijavite projekte za sufinansiranje

Grad Banja Luka raspisao je javni poziv za prijavu projekata udruženja građana za sufinansiranje iz gradskog budžeta u 2022. godini.

Poziv se odnosi na sljedeće oblasti:

  • Obezbjeđivanje uslova u zajednici za samostalan život lica sa invaliditetom;
  • Podrška aktivnostima lica treće životne dobi za samostalniji i kvalitetniji život u prirodnom okruženju;
  • Ekonomsko osnaživanje žena i prevencija nasilja u porodici;
  • Razvojni programi za djecu sa poteškoćama u razvoju;
  • Razvojni programi za djecu i porodicu u mjesnim zajednicama;
  • Uključivanje djece u aktivnosti zaštite životne sredine;
  • Prevencija bolesti zavisnosti;
  • Realizacija projekata po principu „pametnog obrazovanja“ (savremene informacione i komunikacione tehnologije).

Projekte bi trebalo da budu realizovani na području grada do kraja ove godine, a visina sredstava koja se mogu dodijeliti po projektu iznose od 3.000 do 15.000 KM. Udruženje može prijaviti samo jedan projekat na javni poziv.

Na ovaj javni poziv mogu se prijaviti udruženja građana i fondacije, registrovane u skladu sa zakonom kod nadležnog suda ili drugog nadležnog organa, a koja imaju sjedište ili registrovanu organizacionu jedinicu na području grada Banje Luke.

Prijave na javni poziv sa potrebnom dokumentacijom, treba dostaviti do 19. aprila 2022. godine Odjeljenju za društvene djelatnosti.

Informacije u vezi sa javnim pozivom mogu se dobiti putem telefona broj: 051/244-444, lokal 718 i u kancelariji broj 26.

Kompletan javni poziv i potrebnu dokumentaciju možete preuzeti OVDJE.

Takođe, kako bi se udruženja upoznala sa svim detaljima u vezi sa prijavom na javni poziv za sufinansiranje projekata, planirano je i održavanje info dana. O terminu održavanja info dana, javnost će biti blagovremeno informisana putem sajta Grada Banje Luke.

Preuzeto sa: Grad Banja Luka