Implementacija Istanbulske konvencije u Bosni i Hercegovini

O implementaciji Istanbulske konvencije u Bosni i Hercegovini pisala je za Helsinški parlament građana Ilma Garankić, studentica Fakulteta političkih nauka iz Sarajeva u sklopu projekta „Ženska ljudska prava i EU integracije“.

Projekat ima za cilj integrisati ženska prava i ravnopravnost polova u procese pristupanja BiH Evropskoj uniji. U sklopu implementacije aktivnosti hCa je pozvao na saradnju studente kako bi svojim istraživanjem i stvaranjem sadržaja za online platformu doprinijeli realizaciji projekta. Tokom juna 2021. održan je trening izgradnje kapaciteta koji je uključio 20 studenata iz Sarajeva, Mostara, Tuzle, Zenice i Banjaluke. Trening je studente upoznao s projektom, dao dodatne informacije i znanja iz oblasti ravnopravnosti polova. Kao rezultat saradnje, brojni studenti su odlučili da daju svoj doprinos kroz dalji istraživački rad.

O Istanbulskoj konvenciji kao međunarodnom mehanizmu za borbu protiv nasilja nad ženama i nasilja u porodici pročitajte ovde.

Preuzeto sa: HCA BL