Događaji

Naučno-stručna konferencija “Studenti u susret nauci”

Multidisciplinarna naučno-stručna konferencija “Studenti u susret nauci” (StES) sa međunarodnim učešćem, održaće se od 26. do 28. novembra 2020. godine na Univerzitetu u Banjoj Luci.

Inače, ovo je vodeća naučno-stručna konferencija studenata koja se održava po 13. put u organizaciji Studentskog parlamenta Univerziteta u Banjoj Luci. Suorganizator je Univerzitet u Banjoj Luci, a pokrovitelj Ministarstvo za naučno-tehnološki razvoj, visoko obrazovanje i informaciono društvo Republike Srpske.

Cilj konferencije “Studenti u susret nauci” je prikazati naučna i stručna dostignuća studenata i mogućnost njihove primjene u praksi, te odrediti pravac daljeg istraživanja. Ovo je prilika da se unaprijedi naučno-istraživački rad studenata u zemlji i regionu, promoviše naučni duh akademske zajednice, razmjenjuju mišljenja, te uspostave novi kontakti.

Rad konferencije je podijeljen u šest kategorija i to: prirodne nauke, društvene nauke, humanističke nauke, inženjerstvo i tehnologija, biotehničke-poljoprivredne nauke i zdravstvene nauke. Na StES se mogu prijaviti student svih ciklusa studija, te mladi istraživači do 30 godina.

Sve dodatne informacije o konferenciji “Studenti u susret nauci” nalaze se u prilogu, ali i na zvaničnoj internet stranici www.stes.unibl.org

Preuzeto sa: Univerzitet u Banjoj Luci