Grantovi

Creative Innovation Laboratory

​Programa EU Kreativna Evropa objavio je Poziv „Creative Innovation Laboratory”.

Rok za dostavljanje prijedloga projekata je 07. septembar 2022. godine do 17.00 časova.

Ovaj Poziv za cilj ima da stimuliše inovativne pristupe u kreiranju sadržaja, pristupu, distribuciji i promociji u kulturnim i kreativnim sektorima, te i sa drugim sektorima, uključujući uzimanje u obzir digitalne tranzicije, pokrivajući i tržišne i netržišne dimenzije.

Budžet Poziva iznosi 13 640 000 evra.

Detaljne informacije dostupne su OVDJE

Preuzeto sa: Ministarstvo za evropske integracije i međunarodnu saradnju