Institucije

Potpisan Sporazum o saradnji sa Univerzitetom u Beogradu

Rektor Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr Radoslav Gajanin i rektor Univerziteta u Beogradu prof. dr Vladan Đokić potpisali su 25. februara 2022. godine Sporazum o saradnji između dvije visokoškolske ustanove.

Rektor Gajanin ističe da je za Univerzitet u Banjoj Luci veoma važna saradnja sa Univerzitetom u Beogradu jer predviđa saradnju na svim poljima.

,,Značajna nam je pomoć Univerziteta u Beogradu u izvođenju nastave na doktorskim studijama na gotovo svim fakultetima našeg univerzitetaˮ, naveo je rektor i posebno naglasio da je važno i zajedničko učešće na projektima regionalnog i međunarodnog karaktera.

,,U narednom periodu očekujemo i da zajedno apliciramo na međunarodne projekteˮ, kazao je rektor Gajanin i dodao da je ovim sporazumom predviđeno i zajedničko učešće nastavnika i saradnika u naučnim projektima.

Rektor Đokić naglašava da dva univerziteta imaju dugoročnu saradnju, te da će saradnja u narednom periodu biti unaprijeđena.

,,Saradnja između dva univerziteta prerasta u partnersku saradnju, a gde ćemo između ostalog zajednički raditi na određenim projektima, razmeni profesora i studenataˮ, kazao je Đokić i izrazio nadu da će ova saradnja doprinijeti i unapređenju saradnje između Republike Srpske i Republike Srbije.

Inače, ovaj sporazum, potpisan na pet godina, predviđa saradnju u oblastima kao što su razmjena i mobilnost istraživača, nastavnog i administrativnog osoblja te studenata. Takođe, planiran je i razvoj i unapređenje nastavnog procesa, sa fokusom na nove studijske programe i kurikulume, te na zajedničke obrazovne, istraživačke, stručne i umjetničke projekte. Sporazum otvara i mogućnost inovacije i transfer znanja i tehnologija, realizaciju programa cjeloživotnog i stručnog usavršavanja, organizaciju obrazovnih, naučnih i stručnih konferencija, kao i drugih akademskih skupova, te izdavaštvo, ali i druge oblike saradnje.

Sporazum je potpisan u prostorijama Rektorata Univerziteta u Beogradu, u prisustvu prorektora za ljudske i materijalne resurse Univerziteta u Banjoj Luci prof. dr Dalibora Kesića. Potpisivanju su prisustvovali i prorektori Univerziteta u Beogradu: prorektor za međunarodnu saradnju prof. dr Ratko Ristić, prorektor za nauku prof. dr Branislav Boričić i prorektor za finansije prof. dr Zorica Vujić.

Preuzeto sa: Univerzitet u Banjoj Luci