Ostalo

Podsticaji za zapošljavanje VSS pripravnika – rok 07.03.2022.

JU Zavod za zapošljavanje Republike Srpske realizuje „Program podrške zapošljavanju mladih sa VSS u statusu pripravnika u 2022. godini” čija je ukupna vrijednost 2.052.000,00 KM koji se finansira iz sredstava Budžeta Republike Srpske.

Program ima za cilj osposobljavanje mladih lica sa evidencije nezaposlenih za polaganje pripravničkog ispita i samostalan rad u struci. Pripravnički staž u skladu sa Zakonom o radu Republike Srpske (,,Službeni glasnik Republike Srpske”, broj: 1/16, 66/18, 91/21 – Odluka Ustavnog suda RS i 119/21) traje 12 mjeseci za lica sa VSS, pa će Zavod za zapošljavanje putem ovog Programa vršiti finansiranje obavljanja pripravničkog staža u trajanju u skladu sa navedenim zakonom.

Programom je obuhvaćeno finansiranje obavljanja pripravničkog staža za 285 lica sa visokom stručnom spremom.

Izdvajanje po jednom pripravniku sa VSS u ovoj komponenti iznosi 7.200,00 KM na godišnjem nivou, a temelji se na iznosu mjesečne neto plate od 600,00 KM. Troškove poreza i doprinosa snose poslodavci koji angažuju pripravnike. Ukupna izdvajanja za Program iznose 2.052.000,00 KM.

Javni poziv je otvoren 30 dana od dana objavljivanja, a krajnji rok za podnošenje zahtjeva je 7.3. 2022. godine.

Dokumenti/obrasci:

Javni_poziv_Pripravnici_VSS_2022

Obrazac_refundacije_02-003_-_Pripravnici_2022

Obrazac_za_poslodavce_Pripravnici_2022

Zahtjev_za_zaposljavanje_Pripravnici_2022

Preuzeto sa: unijauprs.org