Grantovi

Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga

Caritas Bosne i Hercegovine, u okviru projekta EMPOWER, objavljuje Poziv za dostavljanje projektnih prijedloga

Caritas Bosne i Hercegovine, s partnerima, u okviru projekta EMPOWER – Osnaživanje organizacija civilnog društva u socijalnom uključivanju osoba s invaliditetom, kojeg financira Europska unija objavljuje javni poziv za dostavljanje projektnih prijedloga s ciljem pružanja potpore i povećanje usluga u zajednici i socijalnim poduzećima, kojima upravljaju organizacije civilnog društva, jačajući socijalnu inkluziju osoba s invaliditetom (i psihosocijalnim invaliditetom).

Projektom EMPOWER se pruža podrška organizacijama civilnog društva osoba s invaliditetom u vidu podrške inicijativama u oblasti socijalnog poduzetništva i/ili socijalnih inovacija, usluga u zajednici, s ciljem pružanja potpore osobama s invaliditetom kao krajnjim korisnicima, a provode ga Caritas Bosne i Hercegovine, Udruga roditelja i djece s posebnim potrebama Vedri osmijeh, Udruženje za uzajamnu pomoć u duševnoj nevolji TK Fenix, Udruga ProReha i Savez slijepih Republike Srpske.

Proces podnošenja zahtjeva

Ovaj poziv je namijenjen samo za organizacije civilnog društva(udruženja registrirana u Bosni i Hercegovini u skladu s važećim domaćim propisima), čiji je primarni fokus rad s osobama s invaliditetom, uključujući osobe s psihosocijalnim invaliditetom, a koje imaju sjedište na području Bosne i Hercegovine i to u regijama Banja Luka (Banja Luka, Kneževo, Kotor Varoš, Laktaši, Prnjavor, Čelinac, Gradiška, Srbac, Mrkonjić Grad, Petrovac, Ribnik, Istočni Drvar, Kupres, Šipovo i Jezero) i Trebinje (Trebinje, Bileća, Gacko, Ljubinje, Berkovići, Nevesinje i Istočni Mostar) te županijama/kantonima: Unsko-sanski, Hercegovačko-neretvanski, Srednjobosanski, Sarajevski i Tuzlanski.

Sve projektne aktivnosti se moraju provoditi u navedenim regijama/županijama/kantonima.

Potrebna dokumentacija za podnošenje zahtjeva:

  1. Prijavni obrazac 1 (za socijalne projekte) ili Prijavni obrazac 2 (za socijalna poduzeća).
  2. Potpisana izjava podnositelja zahtjeva i partnera (zaseban obrazac).
  3. Kopija potvrde o registraciji organizacije.
  4. Kopija bilance stanja i bilance uspjeha za posljednju fiskalnu godinu (2020.).
  5. Ukoliko projekt ima sufinanciranje iz drugih izvora, zahtjevu treba priložiti relevantan dokaz.

Dokumentaciju u elektronskoj verziji, pdf format, potrebno je poslati na e-mail: natjecaj(at)caritas.ba

Prijave s nepotpunom dokumentacijom, prijave pristigle putem faksa, pošte ili na bilo koji drugi način koji nije propisan ovim Pozivom neće se uzimati u obzir, kao ni prijave dostavljene u drugim obrascima.

Rok za podnošenje prijedloga projekata

Rok za predaju projektnih prijedloga je 05. veljače/februara 2022. god. do 20.00 sati. Prijave predane nakon isteka roka neće se razmatrati.

Na narednim poveznicama se mogu preuzeti tekst Poziva i neophodni obrasci:

Preuzeto sa: caritas.ba