Stipendije

Prijavite se za stipendije izvrsnosti u Utrehtu 2022/2023

Pozivaju se svi zainteresovani studenti da se prijave za master stipendije koje je raspisao Univerzitetu Utreht.

OBLAST: Više oblasti

OPIS: Stipendija je visoko selektivan program namijenjen talentovanim međunarodnim studentima izvan Evropskog ekonomskog prostora (EEA = zemlje EU, Island, Lihtenštajn i Norveška) koji žele da steknu master diplomu na Univerzitetu u Utrehtu.Stipendija se dodeljuje u trajanju od jedne ili dvije godine, u zavisnosti od diplomskog programa. Stipendija će biti obnovljena samo za drugu godinu ako student na zadovoljavajući način napreduje ka diplomi. Sredstva za stipendije dolaze iz Utrehtskog fonda za stipendije za izvrsnost, koji je osnovao Univerzitet Utreht, i od doprinosa bivših studenata Univerziteta u Utrehtu.

USLOVI: Kandidati spadaju u prvih 10% svoje diplomirane klase;– Kandidat ne posjeduje pasoš EU/EEA i ne ispunjava uslove za podršku prema holandskom sistemu stipendija i kredita za studiranje;– Kandidat je završio srednju školu i/ili diplomu van Holandije;– Prijavili ste se za međunarodni master program sa datumom početka 1. septembra 2022.

NAČIN PRIJAVE: Nakon podnošenja prijave (ili prijava) putem sajta, za magistarski program koji ispunjava uslove za UES, prije određenog roka, studenti koji nisu iz EU/EEA imaće mogućnost da podnesu prijavu za jednu stipendiju za izvrsnost u Utrehtu od 1. novembra 2021.

ROK ZA PRIJAVU: 31. 1. 2022.

Detaljnije na: https://www.uu.nl/masters/en/general-information/international-students/financial-matters/grants-and-scholarships/utrecht-excellence-scholarships

Preuzeto sa: www.mladiinfo.me