Na Vrbas treba vratiti život, ne nove hidroelektrane

Nakon izjave direktora preduzeća “Hidroelektrane na Vrbasu” Gorana Milanovića da je aktuelni fokus ovog preduzeća izgradnja hidroelektrane Krupa i solarne elektrane oglasila se Koalicija za Vrbas sa jasnim stavom da Banjaluka ne treba nove hidroelektrane i da će nastaviti aktivnosti ka zaštiti Vrbasa. Pokretanjem projekata solarnih elektrana, u Koaliciji su se ponadali da su se javna preduzeća konačno okrenula ka najaktuelnijim i održivijim izvorima obnvoljive energije a nastavak aktivnosti na pripremi projekta HE Krupa ih izuzetno ljuti i vraća gorčinu koju osjećaju svi oni koji Vrbas vide kao izvor života.

Koaliciju za Vrbas čini 36 udruženja iz Banjaluke koje su 2018. godine tražile od Grada Banjaluka da kaže jasno NE izgradnji hidroelektrane Krupa na rijeci Vrbas. Tadašnji gradonačelnik Banjaluke je konsultovao savjete mjesnih zajednica, te je na sastanku sa predstavnicima udruženja okupljenih u Koaliciju iznio stav grada o inicijativi za izgradnju hidroelektrane Krupa na Vrbasu. Tada Grad Banjaluka nije prihvatio ovu inicijativu jer nije bilo moguće procijeniti koliki će uticaj na životnu sredinu i nizvodne korisnike imati ovaj projekat a potpuno je bilo vidljivo i jasno protivljenje građana i Koalicije za Vrbas.

Predstavnici Koalicije za Vrbas ostaju pri svom stavu da ne žele nove hidroelektrane na Vrbasu uzvodno od Banjaluke, jer upravo taj kanjonski dio je najznačajniji za samoprečićavanje vode i predstavlja turističku atrakciju grada.

„Tražićemo od aktuelnog gradonačelnika izjašnjenje po ovom pitanju i smatramo da će značaj očuvanja Vrbasa, a samim tim i kvalitet života građana biti na prvom mjestu. Vrbas je izvor vode za piće za grad Banjaluku i svako dodatno opterećenje bi dovelo do smanjenja kvaliteta vode i poskupilo proces obrade vode, što bi prije svega bio udar na budžet svih građanki i građana Banjaluke. Pored toga Vrbas je odličan turistički potencijal od kojeg svi možemo imati više koristi nego od izgradnje jedne hidroelektrane koja bi ugrozila kvalitet života u gradu na Vrbasu“, poručuju iz Koalicje.

Podsjećamo da je Grad Banjaluka još 2005. godine donio zaključak da je kanjon Vrbasa vrijedno područje koje treba zaštititi i da se ovdje hidroelektrane ne trebaju graditi.

Kanjon rijeke Vrbas je u Prostornom planu RS planiran kao rekreacioni, kulturni, naučni, obrazovni i pejzažni zaštićeni prirodni predio, te je prirodno stanište sa veoma visokom stopom biološke raznovrsnosti. Predstavlja posebnu vrijednost izolovanog staništa sa velikim brojem endema, rijetkih i ugroženih vrsta.

Na Vrbas treba vratiti život – poručuju iz Koalicije za Vrbas čije članice svojim aktivnostima promovišu ljepote Vrbasa, život na Vrbasu i njegov potencijal za sportske i turističke održive djelatnosti koje su odlična alternativa hidroelektranama i mogu biti od većeg značaja za grad Banjaluku i okolinu.

Preuzeto sa: Centar za životnu sredinu