Mladi mijenjaju Zapadni Balkan

Godina 2021. je bila vrlo uspješna za Regionalni ured za saradnju mladih (RYCO). Poduzeli smo sve potrebne mjere i aktivnosti, u okviru naših nadležnosti, s ciljem da mladi ljudi ostanu u fokusu interesovanja naših organa vlasti. Jedna od najvažnijih aktivnosti svakako je bilo naše učestvovanje u inicijativama i sastancima na visokom nivou, kao što je Berlinski proces, gdje se zastupaju interesi mladih.

Ključ uspjeha širom Zapadnog Balkana su poštovanje, povjerenje i saradnja. Drugačiji Zapadni Balkan je moguć- regija gdje mladi ljudi rade, ostaju, napreduju i stvaraju bolju budućnost. Svi mi odlučujemo hoće li institucije, organi vlasti, škole, civilno društvo ili mediji odgovoriti na ovaj izazov zajedno s mladima. Na nama je da stvorimo bolju stvarnost.

Albert Hani, generalni sekretar RYCO-a, je izjavio: “Naši mladi ljudi imaju osnovnu ulogu u izgradnji održivih miroljubivih društava na području Zapadnog Balkana i imaju mnogo toga zajedničkog, a njihove nade i vrijednosti širom ove regije su izuzetno dobro međusobno usklađene.”

Kad govorimo o politici koja se odnosi na mlade, tu politiku je nemoguće razvijati bez učešća mladih. Potrebno je konsultovati mlade ljude i ponuditi im jednake šanse za pregovaračkim stolom prilikom razgovora koji se vode o utvrđivanju politike prema mladima.

Albert Hani je dodao: “Mladi ljudi su osnovni nosioci promjena, ne samo u procesima pomirenja i saradnje mladih nego u svim aspektima naših života. Trebamo pojačati aktivnosti koje su usmjerene prema mladima i dati im više prostora. To nije zadatak koji bi trebao provoditi isključivo RYCO, nego i organi vlasti, obrazovne institucije, mediji i civilno društvo. Samo ukoliko mladim ljudima omogućimo da napreduju na pravi način, vidjet ćemo rezultate njihovog ogromnog potencijala.”

RYCO je tokom 2021. godine podržao 12 regionalnih projekata za mlade s 330.000 Eura. Dvanaest projekata socijalnog poduzetništva podržano je i kroz projekat RISE u okviru kojeg je započet novi ciklus saradnje RYCO-a s gotovo 130 mladih društvenih poduzetnika.

U okviru pokrenutog projekta razmjene na nivou škola koji uključuje veliki broj školskih institucija, bit će odabrano 30, od gotovo 140 školskih prijedloga koliko ih se prijavilo, kako bi im se tokom narednih dana pružila podrška.

Osim ovih prijavljenih prijedloga koji će biti podržani tokom procesa razmjene, više od 200 volontera imalo je priliku učestvovati na raznim festivalima koji su organizirani u sklopu novog regionalnog programa razmjene volontera. Značajan rezultat koji je ostvaren ovim putem ogleda se u tome što su svi sudionici stekli iskustvo i znanje, te stekli nova prijateljstva putujući po regiji, što je osnovna namjera na kojoj se zasnivaju sve aktivnosti i ciljevi RYCO-a.

Aktivnost koja će sigurno biti snažan oslonac u razvijanju novih veza između mladih u području Zapadnog Balkana je digitalna platforma za mlade “Hajde.media”. Ova platforma je zvanično pokrenuta 8. decembra 2021. godine, tokom regionalnog ministarskog sastanka o temi mladih i obrazovanja, te u saradnji s 12 fakulteta žurnalistike WB6 zemalja. Razmjenjujući vlastita iskustva, mladi će steći korisna znanja i informacije o profesionalnim mogućnostima koje im se nude i o dešavanjima u regiji.

Kao rezultat sudjelovanja 500 ljudi, koje je započelo konsultacijama s 24 lokalna predstavnika mladih i 58 intervjua koji su obavljeni s partnerima, glavnim akterima, omladinskim organizacijama, obrazovnim institucijama i mladim političarima, kao i s 6 fokus grupa koje su obuhvatale najugroženije kategorije, zatim na osnovu regionalnih konsultacija s učeničkim školskim tijelima, krovnim organizacijama mladih i predstavnicima poslovne zajednice – izrađena je nova strategija za period od 2022. do 2024. godine.

Na kraju ovog sveobuhvatnog procesa konsultacija, doprinos finalizaciji ove strategije koja će se primjenjivati tokom sljedeće dvije godine dat je i putem održavanja završnog Strateškog foruma s ključnim partnerima.

Preuzeto sa: hocu.ba