Događaji

Mladi aktivisti – bez barijera

Povodom Međunarodnog dana osoba sa invaliditetom, Komitet za međunarodnu razmjenu studenata medicine RS (SaMSIC) I Organizacija amputiraca (UDAS) organizuju panel pod nazivom Mladi aktivisti bez barijera.

Cilj panela je skrenuti pažnju na važnost promocije jednakosti u društvu. Mladi aktivisti bez barijera naziv je projekta nastalog iz želje da osobe bez obzira na svoje različitosti imaju jednake mogućnosti obrazovanja, zaposlenja, socijalne I zdravstvene zaštite.

Govornici na panelu

  • dipl. psiholog Jovana Džever I
  • dipl. socijalni radnik Ognjen Ranisavić

Koji će kroz lične primjere pokazati značaj omladinskog aktivizma. Ovi uspješni, mladi ljudi su neporeciv dokaz da različitost ne definiše osobu već da se samo kroz rad, trud I motivaciju mogu postići zavidni rezultati.

Panel će se održati u četvrtak, 9.12.2021.g. u 11.30

Lokacija: Amfiteatar Fakulteta političkih nauka u Banjaluci.

Projekat je u cjelosti podržan od strane Ministarstva porodice, omladine I sporta.

Vidimo se! Srušimo barijere zajedno!

Preuzeto sa: Facebook event