Događaji

Predavanje na temu “Kooperativno učenje i refleksija” u organizaciji Filozofskog fakulteta i Centra za cjeloživotno učenje

U sklopu kontinuiranog profesionalnog usavršavanja nastavnog osoblja, Filozofski fakultet i Centar za cjeloživotno učenje organizuju predavanje na temu: „KOOPERATIVNO UČENJE I REFLEKSIJA“.

Predavanje će se održati u srijedu, 01.12.2021. godine. u 12.00 časova, u amfiteatru 203. Predavači su prof. dr Tatjana Mihajlović, prof. dr Margareta Skopljak i mr Miroslav Galić.

Zbog brzog protoka informacija i potreba savremenog društva pred pojedince se više nego prije postavljaju zahtjevi da putem timskog rada i aktivnim učešćem doprinesu ostvarenju postavljenog cilja. S tim u vezi, kooperativno učenje u čijoj osnovi je podsticanje vještina neophodnih za kvalitetnu saradnju predstavlja značajan doprinos za funkcionalno osposobljavanje studenata za dalji život i profesiju. Takođe, mnogobrojna istraživanja ukazuju da kooperativno učenje sistematski razvija navike aktivnog učešća, društvenu interakciju i refleksiju (Nastasi & Clements, 1991); povećava nivo samopoštovanja, a smanjuje osjećaj otuđenosti (Ghaith, 2003), indukuje kognitivne sposobnosti (King, 2010). Pored toga, ovaj oblik učenja omogućava da stečene (socijalne, emocionalne i kognitivne) kompetencije studenti nastavničkih fakulteta disiminiraju i podstiču u radu sa djecom/vaspitanicima/učenicima.

Takođe, važno je ukazati da bez obzira na odabir poučavanja/učenja u univerzitetskoj nastavi, značajan segment ima refleksija koja nam pruža povratnu informaciju o kvalitetu ostvarenih ishoda (Loughran, 2002). Stoga smo smatrali važnim da aplikativnim primjerom realizacije jednog od modela kooperativnog učenja (video prikaz), dođemo do saznanja o dometima i eventualnim nedostacima primjene kooperativnog učenja u univerzitetskoj nastavi.

Pozivamo vas da prisustvujete ovom važnom panelu koji može značajno da unaprijedi našu nastavu i kako da kroz nju podstičemo kompleksnije i dugotrajnije vidove znanja.

Preuzeto sa: Filozofski fakultet Banja Luka