Konkursi

Društvo za upravljanje PREF-om nagrađuje najbolje diplomske i završne radove

Konkurs za nagrađivanje najboljih radova iz oblasti poslovnih finansija i upravljanja u 2021. godini se nalazi u prilogu. Rok za dostavljanje odbranjenih radova je do 17.12.2021. godine.

Pravo učešća imaju studenti svih fakulteta u Bosni i Hercegovini i državljani BiH koji studiraju u inostranstvu, a koji dostave diplomski rad iz oblasti finansijskih tržišta, poslovnih finansija i finansijskog upravljanja na jednom od jezika BiH ili na engleskom jeziku. Uz diplomski rad dostaviti i popunjen obrazac za prijavu.

Diplomske radove potrebno je slati poštom ili donijeti lično na adresu:

Društvo za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka
(sa naznakom: diplomski rad)
Ulica Bana Milosavljevića 8
78000 Banja Luka

ili dostaviti u elektronskoj verziji na e-mail diplomski@pref.rs.ba.

Imena dobitnika nagrada će biti objavljena na internet stranici Društva za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka.

Ukupan fond stipendija planiran je u iznosu od 700,00 KM, od čega će se dodijeliti prvorangiranom 400,00 KM, drugorangiranom 200,00 KM i trećerangiranom 100,00 KM, a na osnovu ugovora koji će se potpisati nakon provedene konkursne procedure.

Diplomirani ekonomisti i pravnici ali i studenti drugih fakulteta iz oblasti prirodnih i tehničkih nauka koji u toku studija steknu veći nivo znanja iz oblasti tržišta kapitala i steknu teorijska i praktična znanja iz oblasti koje izučavaju imaju velike šanse da ostvare uspješnu karijeru na tržištu kapitala. Jedna od odlika tržišta kapitala Republike Srpske jeste da najveći broj zaposlenih čine mladi ljudi. S tim u vezi, nastojimo da nagrada koju dodjeljuje Društvo za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske a.d. Banja Luka za najbolje diplomske radove bude dodatni podsticaj za izučavanje finansijskih tržišta za sve studente koji svoju budućnost žele da grade u institucijama tržišta kapitala.

Teme za diplomske radove su moguće iz sljedećih oblasti (po abecedi)

Analiza poslovanja emitenta čije su hartije listirane na berzi
Diskontovanje novčanih tokova
Dividendna politika akcionarskog društva
Dometi i ograničenja MSFI i MRS
Finansijski derivati
Finansijski instrumenti
Informacije i informaciona tehnologija na finansijskim tržištima
Informacioni sistemi u vezi sa finansijskim tržištima
Investicioni fondovi
Iskazivanje i procjena vjerovatnoće bankrota
Korporativno upravljanje
Kriptovalute kao spoj finansija i tehnologija na finansijskim tržištima
Mjesto i uloga finansijskih sistema u tržišnoj privredi
Ocjena opravdanosti finansiranja projekta emisijom obveznica i/li akcija
Odabir strategije upravljanja portfeljom
Optimizacija portfelja
Ostale teme iz oblasti finansijskih tržišta
Penzijski fondovi
Pokazatelji i pravac razvoja tržišta kapitala
Povezanost finansijskog i realnog sektora privrede
Prava akcionara
Prava vlasnika akcija
Razvoj sekundarnog tržišta finasnijskih instrumenata
Reforma sistema penzijskog osiguranja
Regulativa na finansijskim tržištima
Rizici finansijskih instrumenata
Rizici tržišta novca i tržišta kapitala
Savremena finansijska tržišta – karakteristike, regulativa, funckionisanje i efikasnost
Stanje i perspektive  određenih finansijskih instrumenata kao izvora finansiranja
Stanje i perspektive tržišta korporativnih obveznica
Tehnička analiza akcija
Tržište kapitala
Tržište novca
Uloga, značaj i položaj institucija finansijskih tržišta na trištu novca i kapitala
Upravljanje rizikom portfelja
Vrednovanje finansijskih instrumenata

Prednost pri izboru najboljih diplomskih radova imaju radovi sa praktičnom vrijednošću koji sadrže analizu postojećeg stanja i analizu mogućnosti unapređenja iz oblasti koja se obrađuje u diplomskom radu.

Za sve dodatne informacije kontaktirajte Društvo za upravljanje Penzijskim rezervnim fondom a.d. Banja Luka na e-mail: diplomski@pref.rs.ba.


Prilozi:

Preuzeto sa: Društvo za upravljanje penzijskim rezervnim fondom Republike Srpske