Događaji

Prijavite se za vebinar “Prepoznavanje većih trendova – uočavanje povezanosti sa omladinskim radom”

European Academy 16. 12. 2021. godine organizuje online vebinar i poziva sve zainteresovane da se prijave i nauče nešto više o omladinskom radu.

OBLAST: više oblasti

OPIS: Da li biste željeli da odvojite trenutak da istražite koncept inovacije u radu sa mladima sa kolegama iz cijele Evrope? Ovaj vebinar će se osvrnuti na trendove u društvu i mladima i istražiti kako ovi trendovi utiču i kako na njih može uticati omladinski rad. Posledice pandemije Covid-19 zahtijevaju od omladinskih radnika i drugih stručnjaka u oblasti omladinskog rada da preispitaju i prilagode svoje pristupe i načine rada.

USLOVI: Za 100 učesnika iz Erazmus+ zemalja Programa “Mladi u akciji”; Austrija, Belgija – DE, Belgija – FL, Belgija – FR, Bugarska, Hrvatska, Kipar, Češka Republika, Danska, Estonija, Finska, Francuska, Njemačka, Grčka, Mađarska, Island, Irska, Italija , Letonija, Lihtenštajn, Litvanija, Luksemburg, Malta, Holandija, Norveška, Poljska, Portugal, Republika Severna Makedonija, Rumunija, Srbija, Slovačka, Slovenija, Španija, Švedska, Švajcarska, Turska, Ujedinjeno Kraljevstvo, partnerske zemlje koje su susjedne EU.

NAČIN PRIJAVE: Prijavite se putem sajta.

ROK ZA PRIJAVU: 14.12.2021.

Detaljnije na: https://www.salto-youth.net/tools/european-training-calendar/training/european-academy-on-youth-work-webinar-2-recognizing-larger-trends-seeing-interconnections-with-youth-work.9841/

Preuzeto sa: mladiinfo.me