Ostalo

Javni poziv za dostavljanje ponuda za održavanje treninga na teme analiza politika i efikasno zagovaranja

Resursni centar objavljuje poziv fizičkim i pravnim licima za dostavljanje ponuda za isporuku usluge: Priprema i provođenje trening programa (on-line obuke) prilagođenih naprednim organizacijama civilnog društva na teme “istraživanje i analiza politika” i “efikasno zagovaranje usvajanja politika”. (Rok za prijavu 06.12.2021.)

Resursni centar za BiH civilno društvo u EU integracijama objavljuje poziv fizičkim i pravnim licima za dostavljanje ponuda za isporuku usluge: „Priprema i provođenje trening programa (on-line obuke) prilagođenih iskusnim organizacijama civilnog društva (OCD) I sektorskim liderima mreža OCD na teme:

  1. Analiza politika u cilju kvalitetnog usklađivanja sa EU standardima I IPA 3 programiranju (napredno istraživanje I analiza politika);
  2. Efikasno zagovaranje usvajanja politika zasnovano na IPA prioritetima (razvoj uspješne kampanje javnog zagovaranja, uključujući story-telling).

Zainteresovani trener/edukator može da iskaže interes za realizaciju trening programa na jednu ili obje teme.

Svi detalji su dati u projektnom zadatku koji je dostupan putem linka:

PROJEKTNI ZADATAK (ToR)

Naglasimo:

  • Rok za prijavu je 06.12.2021. godine (10.00 časova) putem mejla euresurs@gmail.com.
  • Objava rezultata, priprema i potpisivanje Ugovora sa pružaocem usluga je 13.12.2021. godine.
  • Predviđene usluge isporučioca, u kompletnom obimu kako ToR definiše, trebale bi biti realizovane u periodu februar – mart 2022. godine na temu „Analiza politika u cilju kvalitetnog usklađivanja sa EU standardima i IPA 3 programiranja (napredno istraživanje i analiza politika)“, a za trening program (on-line obuka) na temu „Efikasno zagovaranje usvajanja politika zasnovano na IPA prioritetima (razvoj uspješne kampanje javnog zagovaranja, uključujući i story-telling)“ bi bio realizovan u periodu mart – april 2022. godine.
  • Angažman edukatora/ice za pružanje usluge kreiranja i vođenja on-line obuke na temu jednog od traženih trening programa će okvirno trajati 50 radnih sati.

Ukoliko imate dodatnih pitanja koja nisu pojašnjena u ToR, budite ih slobodni uputiti na mail: euresurs@gmail.com

Preuzeto sa: mreza-mira.net