Vijesti

Nastaviće se realizacija Sporazuma o organizovanju sistematskih pregleda mladih takmičara sportista do 18 godina u Republici Srpskoj

Ministar porodice, omladine i sporta, Sonja Davidović, razgovarala je danas sa direktorom Zavoda za medicinu rada i sporta Republike Srpske, Ankom Šmitran Đurić.

Na sastanku se razgovaralo o realizaciji nastavka Sporazuma o organizovanju sistematskih pregleda mladih sportista takmičara do 18 godina u Republici Srpskoj.

Ministar Sonja Davidović i direktor Anka Šmitran Đurić usaglasile su nastavak saradnje pod istim uslovima kao iz 2019. godine. Prema Sporazumu iz 2019. godine sistematski pregled mladih sportista takmičara do 18 godina vršiće Zavod za medicinu rada i sporta Republike Srpske, a troškove istih podjednako snosiće Ministarstvo porodice, omladine i sporta Republike Srpske i Fond zdravstvenog osiguranja Republike Srpske.

Primjena gore navedenog Sporazuma trajaće sve do stupanja na snagu novog Zakona o sportu Republike Srpske, kojim će biti regulisani troškovi sistematskih pregleda i periodičnih opštih i posebnih sistematskih pregleda jednom godišnje za sportiste do 18 godina, sportiste sa invaliditetom i kategorisane sportiste.

Ovom sastanku su prisustvovali v.d. pomoćnik ministra za sport Mario Đuran i Jelena Rudić, pomoćnik direktora za ekonomske poslove u Zavodu za medicinu rada i sporta Republike Srpske.​

Preuzeto sa: Ministarstvo porodice, omladine i sporta