Erazmus+ stipendije za razmjenu studenata na Univerzitetu u Torinu (Odsjek za strane jezike i književnosti i moderne kulture)

U okviru Erazmus+ programa – kreditna razmjena – raspisan je konkurs za studente prvog i drugog ciklusa studija Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci za boravak na Odsjeku za strane jezike i književnosti i moderne kulture Univerziteta u Torinu (Dipartimento di Lingue e Letterature Straniere e Culture Moderne dell’Università di Torino).

Dostupne su dvije (2) stipendije za studente prvog i drugog ciklusa u trajanju od pet (5) mjeseci.
Razmjena se mora realizovati u ljetnom semestru akademske 2021/22. godine.

Iznos stipendije:

Mjesečna stipendija u iznosu od 850,00 evra (za troškove života) i do 275 evra za putne troškove.
Viza, dozvola za boravak i osiguranje nisu obuhvaćeni ovom stipendijom.

Aplikanti:

Na konkurs se mogu prijaviti studenti prvog i drugog ciklusa studija Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci.

Potrebna dokumentacija (na srpskom jeziku):

  1. Biografija,
  2. Motivaciono pismo,
  3. Potvrda o prosječnoj ocjeni (studenti drugog ciklusa treba da dostave potvrde o prosječnoj ocjeni sa oba ciklusa),
  4. Dokaz o poznavanju italijanskog jezika (minimalno B2 nivo).

Prijava:
Sva tražena dokumentacija dostavlja se elektronskom poštom na imejl-adresu Anje Pravuljac, koordinatorke za međunarodnu saradnju Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci (anja.pravuljac@flf.unibl.org).

Postupak odabira:
Po završetku konkursa, Komisija sa Filološkog fakulteta Univerziteta u Banjoj Luci izvršiće provjeru podobnosti pristiglih prijava, te odlučiti o selekciji kandidata. Prednost imaju studenti koji do sada nisu učestvovali u razmjeni u okviru Erazmus + programa.

Napomena:

Razmjena se mora realizovati uz poštovanje svih epidemioloških mjera koje su na snazi u državi institucije prijema.

Konkurs je otvoren petnaest (15) dana od datuma objavljivanja na internet stranicama Filološkog fakulteta i Univerziteta u Banjoj Luci.

Rok za dostavljanje dokumentacije je 23. 11. 2021. godine do 12 časova.

Preuzeto sa: Univerzitet u Banjoj Luci