Ostalo

Pristupačnost web i medijskih sadržaja osoba sa invaliditetom

Pristupačne informacije na javnim servisima i web-stranicama institucija su od suštinske važnosti za nezavisno življenje i potpuno sudjelovanje osoba sa invaliditetom u svim područjima života. Međutim, ovo pravo je, usljed neprilagođenosti medijskih i web sadržaja, uskraćeno velikom broju slijepih/slabovidnih i gluhih/nagluhih osoba.

BiH je obavezna da, kao potencijalni kandidat za članstvo u Evropskoj uniji, prilagodi svoje sa zakonodavstvom Evropske unije, odnosno direktivama koje regulišu pristupačnost internetskih stranica i mobilnih aplikacija tijela javnog sektora i audiovizualnih medijskih usluga javnih servisa.

Priloženi video materijal je nastao u kampanji #RavnopravnoRazličiti u okviru projekta „Zajednice različitih, ali ravnopravnih građana”, koji finansira Evropska unija a implementira Organizacija amputiraca UDAS, u partnerstvu sa Helsinškim parlamentom građana Banja Luka i Udruženjem građana „Nešto Više”.

Video možete pogledati ovdje

Preuzeto sa: udas.rs.ba