Edukacija

Poziv na obuku o načinu prikupljanja i obrade podataka

Često ste u poziciji da prikupljate različite podatke, a ne znate kako kvalitetno da ih vrednujete i obradite, te uradite grafikone i tabele kojima ćete ih na najbolji način prikazati.

Ili ste u situaciji da treba da radite seminarski, diplomski, master ili neki drugi stručni rad, a ne možete da nađete dovoljno dostupnu osobu koja može pratiti zahtjeve vašeg rada.

I nama se to događa, stoga smo odlučili da, uz pomoć Karitasa BiH i Ustanove za obrazovanje odraslih „Socijalno-edukativni centar“ Banja Luka, organizujemo obuku koja će unaprijediti znanja mladih ljudi u oblasti statistike i obrade podataka.

Šta?

Udruženje omladine sa invaliditetom „Infopart“ Banjaluka u saradnji sa firmom „Računarska podrška.biz“ organizuju obuku o načinu prikupljanja i obrade podataka.

Obuka će biti bazirana na kraćem teoretskom dijelu kojim će biti obrađene teme o osnovama statistike, prikupljanja i vrednovanja podataka u sprovođenju istraživanja, te dužem, informatičkom dijelu koji podrazumijeva obuku u korišćenju programa za obradu podataka (Excel i SPSS obula).

Kome je obuka namijenjena?

Obuka je namijenjena prvenstveno mladim osobama sa invaliditetom i drugim osobama sa invaliditetom, volonterima, studentima i drugim mladim ljudima koji su opredjeljeni za istraživački rad.

Trajanje obuke?

Predviđeno je da će se obuka održati u oktobru i novembru ove godine u trajanju od pet radnih sedmica – 30 školskih časova (uz mogućnost određene korekcije uz dogovor polaznika i predavača), a moguće je pohađati u prostorijama Socijalno-edukativnog centra u Banjaluci (Dr Mladena Stojanovića 6) ili online, putem platformi koje budu dogovorene sa predavačima, tako da je moguće da obuku pohađaju i osobe koje nisu iz Banjaluke.

Nakon završetka obuke, uspješni kandidati dobiće potvrdu o uspješno završenoj obuci izdatu od strane „Računarske podrške.biz“.

Kako se prijaviti?

Svi zainteresovani za pohađanje obuke mogu se prijaviti do 23.10.2021. godine, putem google obrasca https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdCzqzeEK5ocaZf6JrDOSYryZ_36A7zr2B2VhweCrUFppZDYA/viewform

Obuka je besplatna, a broj učesnika ograničen na 15. Svi kandidati biće e-mailom obaviješteni o njihovom izboru, te o tačnom datumu početka obuke. Više informacija možete dobiti putem e-maila: infopart@gmail.com ili na broj telefona: 065/587-190.

Preuzeto sa: mreza-mira.net