Događaji

Najava debate: Upotreba satire i sarkazma u medijskim sadržajima – Gdje prestaje humor, a počinje klevete i uvreda?

Znamo li kada humor prestaje biti humor i pretvara se u klevetu i uvredu?

U kojoj mjeri su zastupljeni sarkazam i satira u medijima i kakve su reperkusije za sve predstavnike/ce medija koji koriste ovaj oblik izražavanja?

Kako bi saznali odgovore na ova i druga pitanja o pomenutim temama pridružite se debati koja će biti održana u sklopu Programa osnaživanja nezavisnih medija (IMEP) pod pokroviteljstvom USAID-a.

Program debate:

Dr. sci. Lejla Turčilo, redovna profesorica na Odsjeku Komunikologija/Žurnalistika Fakulteta političkih nauka Univerziteta u Sarajevu – Kako medijska teorija i praksa tretiraju pitanje humora, satire i sarkazma u medijskim sadržajima?

Zenit Đozić, TV autor i producent – Izazovi u pravljenju humorističkih programa koji tretiraju društveno-političku problematiku

Njegoš Petrović, advokat – Zakonsko i proceduralno tretiranje sarkazma, satire i humora u medijskim sadržajima – gdje prestaje humor, a počinje kleveta i uvreda

U okviru izlaganja svoje iskustvo će iznijeti gost Armin Bungur, građanin novinar, tvorac humorističnih programa na YouTube kanalu, korisnik New Voices granta.

Prijavite se za učešće i uključite se u diskusiju!

LINK ZA PRIJAVU: https://bit.ly/IMEP_DebataPrijava

Preuzeto sa: imep.ba