Događaji

Nsoft organizuje Sales Bootcamp

Kompanija NSoft organizuje Sales Bootcamp za 10 zainteresovanih polaznika/ca, a na kojem će tokom 4 sedmice naprednog i intenzivnog treninga učiti od njihovog Sales tima i prolaziti edukacije i radionice koje će im unaprijediti komunikacijske, pregovaračke i prezentacijske vještine.

𝐍𝐚𝐣𝐛𝐨𝐥𝐣𝐢 𝐩𝐨𝐥𝐚𝐳𝐧𝐢𝐜𝐢 𝐜́𝐞 𝐝𝐨𝐛𝐢𝐭𝐢 𝐩𝐨𝐬𝐚𝐨 𝐢 𝐤𝐚𝐨 𝐒𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐚𝐠𝐞𝐧𝐭𝐢 𝐫𝐚𝐝𝐢𝐭𝐢 𝐧𝐚 𝐩𝐫𝐨𝐝𝐚𝐣𝐢 𝐩𝐫𝐨𝐢𝐳𝐯𝐨𝐝𝐚 𝐧𝐚 𝐬𝐯𝐢𝐦 𝐤𝐨𝐧𝐭𝐢𝐧𝐞𝐧𝐭𝐢𝐦𝐚. 𝐓𝐚𝐤𝐨đ𝐞𝐫, 𝐳𝐚 𝐧𝐚𝐠𝐫𝐚𝐝𝐮, 𝐢𝐦𝐚𝐭 𝐜́𝐞 𝐩𝐫𝐢𝐥𝐢𝐤𝐮 𝐬𝐚 𝐒𝐚𝐥𝐞𝐬 𝐭𝐢𝐦𝐨𝐦 𝐩𝐮𝐭𝐨𝐯𝐚𝐭𝐢 𝐧𝐚 𝐬𝐚𝐣𝐚𝐦 𝐧𝐚 𝐌𝐚𝐥𝐭𝐢 𝐮 𝐧𝐨𝐯𝐞𝐦𝐛𝐫𝐮.

Za sve zainteresovane ukoliko dolaze van Mostara, svi troškovi za vrijeme Bootcamp-a će vam biti pokriveni, a više informacija možeš pronaći na linku: https://itkarijera.ba/poslovi/528

Preuzeto sa: hocu.ba