Organizacije

Konkurs za prijem novih članova u SaMSIC

Šta znači biti član SaMSIC-a?

Svojim aktivnim radom u SaMSIC-u imaš priliku da:

Učestvuješ u projektima, kongresima i organizovanju internacionalnih skupova i razmjena!

Postaneš kontakt osoba i provodiš vrijeme sa studentima iz raznih zemalja koji dolaze kod nas na jednomjesečnu stručnu praksu u okviru Kliničkog Centra i na taj način skupiš dodatne bodove pri konkurisanju za razmjenu.

Postaneš Nacionalni koordinator za neki od naših 6 komiteta i koordinišeš aktivnostima na nacionalnom i internacionanom nivou, upoznaš ljude i stekneš prijateljstva širom svijeta!

link za prijavu : https://forms.gle/xoXUYYi51gFnKQhq7

KONKURS JE OTVOREN TOKOM CIJELE GODINE!

Preuzeto sa: Instagram samsic_ifmsa_banjaluka