Mladi lideri o EU

Uz podršku Evropske unije od 29. do 31. Avgusta 2021 godine, u Sarajevu u okviru projekta Youth For EU/ Mladi za EU održan je treći, ujedno i posljednji modu, Akademije za političke lidere/ke u Bosni i Hercegovini sa temom EU integracija.

Tokom zadnjeg modula učesnici su imali priliku pratiti različita predavanja kako predstavnika zakonodavne vlasti, tako i predstavnika nevladinog sektora, medija i međunarodne zajednice.

Naši učesnici su kroz tri modula radili na izradi dokumenta “Okvirni prijedlozi i mišljenja mladih BiH o EU integracijama”, koji predstavlja prijedlog mladih iz različitih političkih stranaka i nevladinih organizacija za brži pristup BiH Evrospkoj uniji.

Kroz tri mjeseca učesnici su se fokusirali na pitanja ljudskih prava i demokratije i dali prijedloge za modernizaciju izbornog procesa, te reforme javne uprave kroz razvijanje platform za e-upravu, korištenje tehnologija, te istakli neophodnost harmonizacije procesa javne uprave u cijeloj Bosni i Hercegovini.

Kada je u pitanju vladavina prava polaznici su se složili da je potrebno unaprijediti funkcionisanje pravosuđa kroz usvajanje novih zakona o Visokom sudskom i tužilačkom savjetu i sudovima BiH u skladu sa evropskim standardima, te jačati prevenciju i borbu protiv korupcije i organizovanog kriminala, uključujući i borbu protiv pranja novca i terorizma.

U kontekstu ljudskih prava mladi su istakli da je potrebno jačati zaštitu prava svih građana, posebice osiguravanjem provedbe zakona o nediskriminaciji i ravnopravnosti spolova. Naglasili su važnost obezbjeđivanja finansijskih sredstava u lokalnim budžetima za rad sa mladima ili formiranje omladinskih banki, te predvidjeti kvote za mlade u izbornom zakonu BiH kako bi se povećalo učešće mladih u političkom i javnom životu BiH.

Akademija traje u kontinuitetu od 2007. godine kao program političke edukacije mladih.

Ono na šta smo posebno ponosni jeste da će ovi mladi ljudi stečena znanja primijeniti kroz aktivnu ulogu u društvu kao budući donosioci odluka u ovoj zemlji.

Ovaj projekat finansira Evropska unija.

Preuzeto sa: Perpetuum mobile