Takmičenja

Poziv za učešće u takmičenju za najbolju fotografiju u okviru UNESCO programa Putevi svile 2021

U okviru UNESCO programa Putevi svile otvoren je poziv za dostavu prijava za takmičenje za najbolju fotografiju pod nazivom “Oči mladih na Putevima svile”.

Prijavljene fotografije treba da se odnose na 2 teme:

  1. Tekstil i odjeća
  2. Međukulturne razmjene u vrijeme Covida-19, uključujući i polje tekstila i odjeće.

Takmičenje je otvoreno za mlade ljude u dvije starosne kategorije:

– od 14 – 17 godina starosti, i

– od 18-25 godina starosti.

Rok za dostavljanje fotografija je 24.8.2021. godine.

Detaljne informacije o takmičenju i načinu prijave se mogu naći na web stranici:

https://unescosilkroadphotocontest.org/.

Preuzeto sa: hocu.ba