Organizacije

Kamp omladine banjalučkog Crvenog krsta na Bardači

Počeo je sedmodnevni Kamp omladine Crvenog krsta Banja Luka, koji se održava 16. godinu zaredom u prostoru Naučno-istraživačkog centra na Bardači.

Grad Banja Luka je po prvi put uputio finansijsku podršku za sprovođenje redovnih programskih aktivnosti – održavanja radnog kampa ove banjalučke organizacije.

U Kampu učestvuje 35 učesnika, koji će u periodu od 24. do 30. jula proći obuku iz četiri oblasti rada: pružanje prve pomoći, realistički prikaz povreda, djelovanja u nesrećama i promocija humanih vrijednosti koje promoviše Crveni krst.

Pored obuka iz navedenih oblasti rada, planirana su i predavanja iz oblasti Reproduktivnog zdravlja i Dobrovoljnog davalaštva krvi, te predavanja o zemljotresima, koja će održati predstavnici Odjeljenja za poslove Civilne zaštite Grada Banja Luka.

Kamp, sam po sebi, je radnog karaktera i igra najvažniju ulogu u obuci i motivaciji volontera Crvenog Krsta za sve aktivnosti koje organizacija sprovodi u toku godine, a i svojevrsna je i priprema za djelovanje u vanrednim situacijama koje se ne mogu predvidjeti.

Preuzeto sa: Grad Banja Luka