Organizacije

Strategija primjene kompetencija medijske i informacijske pismenosti u radu organizacija

Strategiju primjene kompetencija medijske i informacijske pismenosti u radu organizacija civilnog društva kreirao je Centar za razvoj omladinskog aktivizma CROA.

Dokument je napravljen i usklađen u saradnji sa UNESCO timom i sa željom da bude jedan od korisnih alata koji će organizacije primjenjivati u s svom radu.

Strategija primjene kompetencija medijske i informacijske pismenosti

Preuzeto sa: mladiinfo.me