Događaji

Online radionica: Praktični savjeti za prikupljanje i obradu podataka

Riječ informacija potiče od lat. Informare što znači informiranje, obavještavanje. Informacija je rezultat analize i organizacije podataka i to na način da kreira novo znanje. Informacija postaje znanje kad je interpretirana, odnosno stavljena u kontekst ili kad joj je dodano značenje. Informaciju čine organizirani podaci koji su uređeni za bolje shvaćanje i razumijevanje. Podaci se posmatraju kao izvorni, neobrađeni materijal koji se koristi kao potencijalni resurs za dobijanje informacija, nakon analize.

Šta vi i vaša organizacija radite sa informacijama i podacima koje prikupite? Koliko često imate mnoštvo podataka, koje ne možete ili ne znate kako pretvoriti u informaciju, odnosno obraditi i analizirati tako da dobiju upotrebnu vrijednost?

S ciljem otkrivanja načina i modela, zahvaljujući kojima podatak dobija vrijednost i može biti višestruko iskorišten, Institut za razvoj mladih KULT u okviru projekta Snaga lokalnog (USAID/Localworks Capacity Development Activity), a uz podršku USAID-a Bosne i Hercegovine 27.7.2021. godine organizira online radionicu “Praktični savjeti za prikupljanje i obradu podataka’’. Interaktivna radionica će se realizirati putem ZOOM platforme u periodu od 10:00 do 14:00 sati.

Fokus radionice je na pružanju praktičnih savjeta, preporuka o provođenju istraživanja, načinima prikupljanja, obradi i analizi podataka. Učesnici će također imati priliku da prisustvuju prezentaciji alata i softvera koji se koriste u obradi i analizi podataka, kao što su Smartsheet, Google forme, Limesurvey-a i drugi.

Registraciju za događaj možete izvršiti putem linka: OVDJE.

Prednost prilikom prijave imaju predstavnici organizacija civilnog društva.

DODATNE INFORMACIJE:

Za sva dodatna pitanja u vezi radionice možete se javiti putem e-mail adrese samir.mahmic@kultbih.org.

Preuzeto sa: mladi.org