konačna lista

Studenti

Konačna lista prijavljenih kandidata za Studentske izbore po Konkursu objavljenom 9.12.2021. godine

Akademija umjetnostiArhitektonsko-građevinsko-geodetski fakultetEkonomski fakultetElektrotehnički fakultetMašinski fakultetMedicinski fakultetPoljoprivredni fakultetPravni fakultetPrirodno-matematički fakultetRudarski fakultetTehnološki fakultetFakultet bezbjednosnih naukaFakultet političkih naukaFakultet fizičkog vaspitanja i sportaFilološki

Read More