Site icon mladibl.com

O nama

mladibl.com je prvi gradski informativni portal za mlade i onima koji žele biti informisani iz svih sfera društva koje se direktno i indirektno tiču mladih ljudi.

mladibl.com je zvanično počeo sa radom početkom novembra 2019. godine kao rezultat projekta “U korak sa informacijama” koji realizuje Agencija za razvoj i saradnju CEREBRA Banja Luka, a podržan i finansiran od strane Grada Banja Luka u sklopu “Banjaluka ljudskog lica”.

Cilj projekta je povećanje informisanosti mladih ljudi o mogućnostima iz oblasti studiranja, mobilnosti, zapošljavanja, omladinske politike, formalne i neformalne edukacije, stupendijama, prilikama za usavršavanjem, institucijama Republike Srpske i slično.

Ideja Cerebre je da se uvede novina u način obavještenosti osoba od 15 do 30 godina putem Interneta kao najsavremenijeg, najbržeg i najznačajnijeg sredstva komunikacije i informisanosti. U današnjem modernom svijetu, Internet se koristi sve više, te je neophodno mladima pristupiti upravo sa tog aspekta.

Ideja Cerebre je da sve informacije interesantne i korisne za mlade ljude stavi na jedno mjesto, te da putem Interneta budu dostupne što većem broju mladih.

Projekat “U korak sa informacijama” te pokretanje info portala za mlade ispunjava jedan od strateških ciljeva iz Strateškog pravca 1 koji se nalazi u oblasti 5. – Informisanje mladih iz dokumenta Omladinska politika Grada Banja Luka 2018-2022: “Uspostaviti zvaničnu internet stranicu koja bi služila za bolje informisanje mladih u Banjoj Luci”.

Na ovaj način želimo doprinijeti kreiranju informaciono obrazovane populacije koja je u stanju da na lak način dođe do pravih i provjerenih informacija, te da te podatke iskoristi u cilju napretka i boljitka.

S obzirom da živimo u modernom, informatičkom društvu, informacija predstavlja najvrijedniji i najvažniji segment razvoja i napretka društva u cijelini. Informacije koje danas saznajemo i usvajamo oblikuju svijet koji ćemo sutra da vidimo i u sklopu koga ćemo da živimo. Vođeni navedenim činjenicama, koje predstavljaju kulturu življenja svakog pojedinaca u današnjem društvu, neophodno je da i mladi budu što više uključeni u proces informisanosti i adekvatnog korištenja informacija.

Podaci pokazuju da skoro dvije trećine mladih veći dio svog slobodnog vremena provode koristeći Internet kao savremeno sredstvo komunikacije, najveći i najdostupniji izvor različitih informacija.

Za razvoj i boljitak mladih, koji čine budućnost jedne zajednice, od krucijalne važnosti je poboljšati obim, kvalitet i dostupnost informacija koje se tiču mladih, njihovog položaja, problema i mogućnosti.

Pokretanjem jedinstvenog portala za mlade Banjaluke koji sadrži korisne i objedinjene informacije, otvara mogućnost za njihovu dodatnu obavještenost, samim tim i edukaciju, usavršavanje i napredak u svakoj oblasti društvenog života.

Impressum:

Osnivač: Agencija za razvoj i saradnju CEREBRA Banja Luka

Glavni i odgovorni urednik: Miloš Blagojević

Zamjenica glavnog i odgovornog urednika: Nataša Gavur

Saradnici:

Exit mobile version