Site icon mladibl.com

Korisni dokumenti


Na ovoj stranici možete pronaći i preuzeti najvažnije dokumente za mlade, kako sa lokalnog i republičkog nivoa, tako i sa regionalnog, evropskog i međunarodnog nivoa.

Pored najvažnijih dokumenata za mlade, takođe, ovdje možete pronaći i neke korisne dokumente za mlade, omladinsko organizovanje i omladinski rad.

ZAKONI

OMLADINSKE POLITIKE

STRATEGIJE

PRAVILNICI (MINISTARSTVA)

OSTALI DOKUMENTI (GRAD BANJA LUKA)

ISTRAŽIVANJA

PUBLIKACIJE

MEĐUNARODNI DOKUMENTI

Exit mobile version