Site icon mladibl.com

Online trening iz oblasti rodno-odgovornog budžetiranja

Gender Budget Watchdog Network (GBWN) sa zadovoljstvom objavljuje poziv namijenjen organizacijama civilnog društva, za prijavu na besplatno učešće na osnovnom i naprednom online treningu iz oblasti rodno odgovornog budžetiranja (ROB).

Organizacije civilnog društva koje budu učestvovale na treninzima ujedno će moći da se prijave i za dodjelu bespovratnih sredstava (grant) za istraživanje i pripremu izvještaja o primjeni rodno odgovornog budžetiranja i rodne analize budžeta ili budžetskih politika, uz odgovarajuću podršku stručnjaka i stručnjakinja u oblasti rodno odgovornog budžetiranja.

GBWN posebno poziva sljedeće organizacije civilnog društva:

  1. Ženske organizacije – organizacije koje se bave unaprjeđenjem i ostvarivanjem prava žena, koje se bave zagovaranjem u ovoj oblasti, kao i one koje rade direktno sa ženama iz ranjivih grupa kao što su žene sa sela, osobe sa invaliditetom, siromašni, seksualne manjine itd.;
  2. “Think tank” organizacije – posebno one koje rade na reformama relevantnim za proces pridruživanja EU – reformama u u obrazovanju, u oblasti staranja, omladinskih politika, reforme javne administracije itd.
  3. Organizacije civilnog društva čiji se rad odnosi na javne finansije (budžet ili javne nabavke) – odnosno koje se bave javnim finansijama, praćenjem budžeta i budžetske politike, nadgledanjem javnih nabavki.

Način prijave, te cjelokupan poziv pronađite OVDJE.

Preuzeto sa: hocu.ba

Exit mobile version