Site icon mladibl.com

Priručnik za registraciju freelancera

Ukoliko razmišljate o registraciji svog freelance biznisa, bilo da ste na teritoriji Federacije BiH, Republike Srpske ili Brčko distrikta, u saradnji sa Aidom Kosović (Agencija Norma Consulting) i Božanom Ćordom (B Office), pripremili smo priručnik koji vam na jednostavan način objašnjava:

… i sve detalje na koje želite obratiti pažnju prilikom registracije svog freelance biznisa.

Preuzmi priručnik

Preuzeto sa: freelancing.ba

Exit mobile version