Site icon mladibl.com

Održana prva ekološka konferencija mladih „e.Kon 2021.“

Prva ekološka konferencija mladih „e.Kon 2021.“ održana je 24. aprila 2021. godine na Bardači. Događaj je okupio mlade iz nekoliko omladinskih organizacija iz naše regije:

Tokom dana, učesnici su imali priliku da kroz rad u grupama odrede ključne izazove u pojedinim oblastima.

Na ovoj konfereciji usvojena je ekološka inicijativa mladih (Bardača inicijativa) od strane učesnika prve ekološke konferencije mladih „e.Kon 2021.“.

Cilj konferencije bio je da se sagleda učešće mladih u oblasti ekologije, a usvajanjem Bardača inicijative preuzeta je obaveza za izradu i donošenje Omladinske Ekološke Deklaracije koja bi bila jedna od važnijih dokumenata u vezi većeg uključivanja mladih u oblast zašite životne sredine i omogućivanja mladima da utiču na politike, strategije i aktivnosti u oblasti ekologije.

Prva Omladinska Ekološka deklaracija biće usvojena u aprilu 2022. godine, na Dan planete Zemlje.

Ovom prilikom na Konferenciji je pokrenuta i veoma važna lokalna inicijativa pod nazivom “VRATIMO VODU U BARDAČU”. Cilj ove inicijative je saniranje ogromne devastacije ovog zaštićenog močvarnog područja koje se izvršilo kroz uništavanja vodenih resursa i života na ovom prirodnom staništu.

Konferencija “e.Kon 2021.” je organizovana od strane Centra za ekonomski i ruralni razvoj (CERD) koji upravlja Eko HUB-om Laktaši u okviru projekta Misli o prirodi kojeg implementira Centar za promociju civilnog društva, a finansiran je od strane Švedske.

Exit mobile version